KRPEŠ JIŘÍ


V REP jsou evidovány pouze certifikáty, které byly v platnosti k 1.1.2013, a certifikáty vydané později.
U certifikátů vydaných před 1.1.2013 mohou některé údaje v textovém výpisu chybět, k dispozici jsou naskenované certifikáty ve formátu PDF. Zobrazení/stažení PDF je možné v detailu certifikátu.

Datum 1.1.2006 ve sloupci 'Datum od' pro činnost EZ je fiktivní datum počátku činnosti, před tímto datem nebylo EZ registrováno.
Jiné činnosti než EZ jsou evidovány až od roku 2010.

Ekologická hospodářství v Integrovaném zemědělském registru
CZ 81089714
Zdroj: IZR
Název: Staré Hamry, 174
Adresa: KÚ: Staré Hamry 1, obec: Staré Hamry, okres: Frýdek-Místek, kraj: Moravskoslezský
Platnost provozovny (od - do): 25.4.2011 - ...
Přiřazení k subjektu (od - do): JIŘÍ KRPEŠ - 25.4.2011 - ...

Obor: Hospodářství chovatele

Činnost Platnost (od - do) Ekologie (od - do)
koňovití 25.4.2011 - ...
ovce 25.4.2011 - ... EZ - 02.02.2015 - ...
kozy 25.4.2011 - ...
skot 25.4.2011 - ... EZ - 20.04.2018 - ...
V přehledu jsou uvedena pouze aktuálně platná hospodářství a ekochovy.Ano
Legenda:
EZ - Certifikovaný režim EZ
PO - Přechodné období