Registr ekologických podnikatelů


Tato aplikace zpřístupňuje veřejné údaje o subjektech podnikajících v ekologickém zemědělství, kterým Ministerstvo zemědělství udělilo registraci podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Zobrazeny jsou pouze subjekty, jejichž registrace je dosud platná. Samotná přítomnost subjektu v tomto registru neznamená, že subjekt může veškeré své produkty uvádět do oběhu s označením „bio“ nebo „PO“. Podmínkou pro takové označování je získaný certifikát na konkrétní produkty, který vydává příslušná kontrolní organizace na základě výsledku každoroční kontroly.

Chcete-li subjekty vyhledávat, klikněte v menu na odkaz Vyhledávání subjektů.

Pokud si chcete prohlédnout přehled subjektů s určitým typem činnosti, klikněte v menu na příslušný odkaz ve skupině Přehled subjektů. Pro jednotlivé typy činností jsou v menu použity tyto názvy:

 • Zemědělci – ekologičtí zemědělci, dle zákona o ekologickém zemědělství "ekologičtí podnikatelé"; tato kategorie zahrnuje také zemědělce v přechodném období
 • Výrobci biopotravin – osoby, které vyrábí biopotraviny za účelem jejich uvádění do oběhu
 • Obchodníci – osoby uvádějící biopotraviny a bioprodukty do oběhu
 • Dovozci – dovozci biopotravin a bioproduktů ze třetích zemí
 • Vývozci – vývozci biopotravin a bioproduktů do třetích zemí
 • Krmiva – výrobci nebo dodavatelé ekologických krmiv
 • Rozmnožovací materiál – výrobci nebo dodavatelé ekologického rozmnožovacího materiálu (bioosiv a biosadby)
 • Včelaři – ekologičtí chovatelé včel
 • Chovatelé ryb – ekologičtí chovatelé ryb
 • Pěstitelé hub – ekologičtí pěstitelé hub
 • Volný sběr – ekologičtí sběrači volně rostoucích rostlin
 • Ostatní – jiné povahy činnosti

Co můžete dělat v přehledu subjektů?

 • Kliknutím na název subjektu se zobrazí detail subjektu.
 • Přehledy lze řadit vzestupně či sestupně podle jednoho kritéria (sloupce) kliknutím na šipku v záhlaví příslušného sloupce.
 • Po najetí myší nad zkratku činnosti (ve sloupci Činnosti) nebo nad ikonku certifikátu před činností se zobrazí bublinka s vysvětlením dané zkratky či ikonky.

V části Statistiky si můžete prohlédnout agregované údaje za oblast ekologického zemědělství.

Od ledna 2013 byla do REP ke každému registrovanému subjektu přidána informace o certifikátech vydaných kontrolní organizací podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007. Evidovány jsou certifikáty, které byly v platnosti k 1. 1. 2013, a certifikáty vydané po tomto datu (nejsou tedy evidovány všechny dříve platné certifikáty).

Zelená ikonka před činností subjektu (Evidován platný certifikát) ukazuje, že pro danou činnost má subjekt aktuálně platný certifikát, zatímco bílá ikonka (Není evidován platný certifikát) ukazuje, že subjekt momentálně nemá pro tuto činnost platný certifikát. Kliknutím na zelenou ikonku se zobrazí výpis údajů z platného certifikátu. V detailu každého subjektu na záložce Certifikáty jsou vidět aktuálně platné certifikáty, ale také certifikáty s již ukončenou platností.

Výpisy certifikátů vydaných před 1. 1. 2013 mohou obsahovat neúplná data (např. v některých případech nejsou evidovány názvy certifikovaných výrobků, zařazení produktu dle číselníku CPA, informace, zda jde o produkt BIO či PO atd.). V těchto případech je v detailu certifikátu k dispozici naskenovaný certifikát v elektronické podobě (PDF), ve kterém lze nalézt údaje chybějící ve výpisu. Certifikáty vydané po 1. 1. 2013 (resp. i většina dříve vydaných certifikátů) jsou evidovány s úplnou sadou vybraných strukturovaných dat, ale bez naskenovaných listinných certifikátů. Do doby, než bude kompletní sada strukturovaných dat evidována u všech certifikátů, vyhledávání podle parametrů certifikátů (např. podle názvů certifikovaných produktů) nemusí vést k přesným výsledkům. Do cílového stavu se evidence certifikátů v REP dostane postupně během roku 2013 díky obnově certifikátů s ukončenou platností.

V případě nesprávných nebo chybějících údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: ekologickezemedelstvi@mze.cz.
Pokud se zjištěný nedostatek týká certifikátů, můžete reklamaci předat také přímo příslušné kontrolní organizaci, která certifikát vydala. Jakékoliv dotazy týkající se subjektů podnikajících v ekologickém zemědělství a označování biopotravin a bioproduktů Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 221 813 080.