Rozhodnutí ČJ: OVLHZ/MMB/0240423/2016-Chy

400 > 440 > 441
Stavební povolení k vodním dílům > Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací > Stoková síť
Prodloužení dešťové a splaškové kanalizace na ulici Kubelíkova
24.10.2016
Kladný
Doba platnosti není stanovena
Související výroky (násl.) ČJ rozhodnutí
[910] - Užívání dokončené stavby OVLHZ/MMB/0454133/2016-Chy

Místo

Prodloužení dešťové a splaškové kanalizace na ulici Kubelíkova
Místo určené jedním bodem polohopisu
 
Souřadnice X: 1159494,81 Souřadnice Y: 591865,9
Kraj: Jihomoravský kraj Okres: Brno-město
Obec: Brno KÚ: Líšeň
Popis: Šachta DŠ1
Vodní tok: Líšeňský p. (10203370) ČHP: 4-15-03-0960-0-00 - Říčka
Oblast povodí: Dyje HGR: 2241 - Dyjsko-svratecký úval
Vodní útvar: Rícka (Zlatý potok) od pramene po tok Roketnice (DYJ_0740)