Rozhodnutí ČJ: OVLHZ/MMB/0454133/2016-Chy

Brno (12)
Jiný
OVLHZ/MMB/0454133/2016-Chy
Datum vydání: 29.12.2016 Datum účinnosti: 29.12.2016
Kolaudace - kanalizace
Vzestupné setřídění
Subjekty
IČO
Datum narození
Právní forma
Adresa
KAREL BŘOUŠEK
22.12.1952
Fyzická osoba
Žleby 296
664 34 Rozdrojovice
Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.
03922359
Právnická osoba
Řípská 1153/20a
627 00 Brno-Slatina
  Zobrazit detail
  Zobrazit v mapě
  Vzestupné setřídění1
  Výrok
  Vzestupné setřídění2
  Místo
  Datum PM/účinnosti
  Výsledek
  Doba platnosti
  Mění/Ruší
  Změněno/Zrušeno
  Související (předch.)
  Související (násl.)
  Platný
  900910
  (1) Prodloužení dešťové a splaškové kanalizace na ulici Kubelíkova
  29.12.2016
  Kladný
  -
  Ano
   Vzestupné setřídění
   Místa
   Souř. S-JTSK
   Kraj
   Obec
   Vodní tok
   Oblast povodí
   X
   Y
   (1) Prodloužení dešťové a splaškové kanalizace na ulici Kubelíkova
   1159494,81
   591865,9
   Jihomoravský kraj
   Brno
   Líšeň
   Líšeňský p.
   Dyje
    Soubory: 454133.kol.souhlas.Ing.Brousek-DS.pdf (Rozhodnutí / jiný úkon)
    Správce povodí: Povodí Moravy, státní podnik (hlavní)