Modul pro žadatele

Vítejte v Modulu pro žadatele

Modul pro žadatele je webová aplikace v rámci portálu eAGRI určená pro elektronické zpracování žádostí o dotace poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Po sestavení žádosti modul umožňuje její data odeslat příslušnému podacímu místu, poté je možné zobrazit náhled žádosti k tisku. Vytištěnou žádost žadatel opatří potřebnými podpisy a přílohami a doručí ji příslušnému podacímu místu.

Modul pro žadatele zásadně nepoužívejte v internetovém prohlížeči Microsoft Internet Explorer.

Modul pro žadatele je v současnosti určen pro sestavení:

 • ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích,
 • jednotné žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích = společná žádost pro:
  • finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (program D),
  • finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (program B),
  • finanční příspěvek na ochranu lesa (program I),
 • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (program G),
 • žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesního hospodářského plánu (program H),
 • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a dravců (program K),
 • žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích (program L),
 • žádosti o dotaci z programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.


Chcete-li sestavit ohlášení žadatele nebo žádost o finanční příspěvek či dotaci, musíte se přihlásit.

Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet k portálu eAGRI, je třeba jej založit. Portál eAGRI podporuje dvě úrovně přístupu, a to:

 • plnohodnotný účet umožňující přístup do všech privátních zón a registrů, a
 • omezený registrovaný přístup (je pro všechny formuláře ohlášení i žádostí dostačující).

Při založení účtu postupujte podle informací na této stránce.


Důležité informace k heslům pro uživatelské účty: Pokud zapomenete heslo k uživatelskému účtu, o přidělení nového hesla pro uživatelský účet požádejte e-mailem zaslaným na adresu helpdesk@mze.cz. Pokud zadáte heslo třikrát po sobě nesprávně, uživatelský účet se na 15 minut zablokuje; poté můžete přihlášení opakovat. Heslo platí 12 měsíců od okamžiku jeho prvního použití pro přihlášení uživatele. Pokud před koncem této lhůty uživatel heslo nezmění, po lhůtě se účet zablokuje a uživatel musí požádat e-mailem zaslaným na adresu helpdesk@mze.cz o přidělení nového hesla. Heslo přidělené systémem je možné po přihlášení do modulu pro žadatele změnit na heslo zvolené uživatelem. Při volbě respektujte tyto požadavky: heslo musí mít alespoň 12 znaků, musí obsahovat alespoň 1 malé písmo, alespoň 1 velké písmo, alespoň 1 číslici a alespoň 1 speciální znak (. , + ? ! - * = # & $ @), heslo nesmí odpovídat předchozím 24 heslům.