Vítejte v Modulu pro žadatele

Modul pro žadatele je webová aplikace v rámci portálu eAGRI určená pro elektronické zpracování ŽÁDOSTÍ O LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ PŘÍSPĚVKY poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Po sestavení žádosti modul umožňuje její data odeslat příslušnému podacímu místu, poté je možné zobrazit náhled žádosti k tisku. Vytištěnou žádost žadatel opatří potřebnými podpisy a přílohami a doručí ji příslušnému podacímu místu.

Od roku 2022 umožňuje modul pro žadatele rovněž elektronické předání SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ EVIDENCE orgánu státní správy lesů.

Modul pro žadatele zásadně nepoužívejte v internetovém prohlížeči Microsoft Internet Explorer.


Pro zahájení práce v modulu pro žadatele se musíte přihlásit. Pokud dosud nemáte uživatelský účet, postupujte podle informací na této stránce.

Důležité informace k heslům pro uživatelské účty: Pokud zapomenete heslo k uživatelskému účtu, o reset hesla pro uživatelský účet požádejte e-mailem zaslaným na adresu helpdesk@mze.gov.cz. Pokud zadáte heslo třikrát po sobě nesprávně, uživatelský účet se na 20 minut zablokuje; poté můžete přihlášení opakovat. Heslo platí 18 měsíců od okamžiku jeho prvního použití pro přihlášení uživatele. Pokud se uživatel během této doby opětovně nepřihlásí do systému, bude účet zablokován a uživatel musí požádat e-mailem zaslaným na adresu helpdesk@mze.gov.cz o reset hesla. Heslo použité pro reset hesla je možné po přihlášení do modulu pro žadatele změnit na heslo zvolené uživatelem. Při volbě respektujte tyto požadavky: heslo musí být bez diakritiky, heslo musí mít alespoň 12 znaků, musí obsahovat alespoň 1 malé písmo, alespoň 1 velké písmo, alespoň 1 číslici a alespoň 1 speciální znak (. , + ? ! - * = # & $ @), heslo nesmí odpovídat předchozím 24 heslům.