přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontakty

Informační linka ÚKZÚZ

V případě dotazů týkajících se registru vinic či podávaných prohlášení se neváhejte obrátit v pracovních dnech od 07:00 do 16:00 hodin na infolinku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na tel. čísle: +420 734 783 757 nebo na e-mail vinarskyzakon@ukzuzcz {vinarskyzakon@ukzuzcz?subject=Dotaz%20-%20Novela%20vina%C5%99sk%C3%A9ho%20z%C3%A1kona}.


Informační linka SZPI

V případě dotazů týkajících se evidence či kontrol v oblasti vinařství se neváhejte obrátit v pracovních dnech od 07:00 do 16:00 hodin na infolinku Státní zemědělské a potravinářské inspekce na tel. čísle +420 542 426 713 nebo na e-mail vinarskyzakon@szpigovcz.


Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 60200
Adresa WWW: www.vinarskyfond.cz
E-mailová adresa: info@vinarskyfondcz
Telefon: 541 652 471

Registrace do Portálu farmáře

POZOR!!! Pro plnění zákonných povinností (podávání ohlášení, registrace, prohlášení atd.) je nezbytná registrace do Portálu farmáře - Registru vinic. Zřízení přístupu do Portálu farmáře je možné uskutečnit již v průběhu března, tj. před nabytím účinnosti novely zákona.

Povinnosti vyplývající z novely zákona je třeba plnit od nabytí účinnosti, tj. od 1. 4. 2017.

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na  pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Více informací naleznete zde.