přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyjádření ÚKZÚZ k dotazům souvisejícím s vydáním nařízení o výjimečném použití rodenticidního přípravku STUTOX II

8.8.2019

Tisková zpráva – S ohledem na zcela mimořádný stav přemnožené populace hraboše polního na značném území ČR vydal ÚKZÚZ v souladu s právními předpisy EU a se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, dvě nařízení o výjimečném použití rodenticidního přípravku STUTOX II, která jsou zveřejněna na úřední desce ÚKZÚZ.

1. Bylo nutné výjimku vydat?

Plošná aplikace přípravku STUTOX II je nyní nutná proto, že rok 2019 je z pohledu výskytu hraboše polního výjimečný tím, že poslední mírná zima podpořila zdárné přezimování hraboše, a masivní nárůst populace způsobilo i suché léto 2018 a suché roky předchozí. Dosavadní povolená aplikace tohoto přípravku do nor není dostačující pro zvládnutí zcela mimořádné kalamity hraboše v letošním roce. Přes využívání stávajících metod ochrany včetně agrotechnických opatření (orba, střídání plodin) a berliček pro dravé ptáky, je populace hraboše stále na velmi vysoké úrovni. ÚKZÚZ se proto nyní rozhodl k vydání této výjimky, kdy je zřejmé, že kalamitně přemnožená populace hraboše může velmi negativně ovlivnit nejen současné porosty řepy nebo kukuřice, ale následně i porosty letos vysetých ozimých plodin.

 

2. V čem výjimka vlastně spočívá?

Jde o výjimku na použití přípravku STUTOX II ve vyšší dávce, než jaká byla dosud povolena. Výjimka umožňuje, aby se dávka přípravku na 1 ha přiblížila přibližně poloviční dávce přípravku STUTOX I, který byl povolen do roku 2013, resp. zásoby přípravku se používaly až do roku 2015, a který obsahuje stejnou účinnou látku. STUTOX II je přípravek, který je povolený již v současné době. Vzhledem k obrovskému přemnožení hrabošů ale dosud povolená hektarová dávka nepostačuje v nejvíce postižených místech k účinnému boji s tímto škůdcem. Plošná aplikace je výjimečně povolena proto, že počty hlodavců a jejich nor již prakticky neumožňují jiný postup.

 

3. Bude se nyní na všech polích masivně používat chemická ochrana proti hrabošům?

Tato výjimka pochopitelně nenařizuje zemědělcům tento přípravek aplikovat ve vyšší dávce anebo rozhozem, ani ji nedoporučuje, ale pouze umožňuje použití tímto způsobem na pozemcích s kalamitním výskytem hraboše.

Přípravek STUTOX II tak může být výjimečně použit ve vyšší dávce při aplikaci pouze do nor hraboše po celém území ČR a ve vyšší dávce při aplikaci rozhozem pouze v okresech ČR, kde je výskyt hraboše hodnocen jako kalamitní. Výčet těchto okresů je součástí výjimky, která je omezena jen na dobu 120 dnů a platí tedy pro období od 1. srpna do 28. listopadu 2019, resp. od 5. srpna do 2. prosince 2019.

 

4. Jak přípravek STUTOX II působí a jaké je riziko pro necílové organismy?

Účinnou látkou přípravku STUTOX II je fosfid zinečnatý, který je obsažen v množství 25 g účinné látky na 1 kg přípravku. V rámci povolené výjimky při aplikaci rozhozem jej lze použít v dávce 2–10 kg přípravku/ha, přitom v minulosti byla stejná účinná látka povolena rovněž rozhozem v dávce 5x vyšší.

Již působením malé vlhkosti (večerní či ranní rosa) dochází k rozpadu granule na prášek, čímž se významně omezuje možnost náhodných otrav necílovými organismy. Hydrolýzou fosfidu zinečnatého se uvolňuje fosfan, který má charakteristický silný, štiplavý česnekový zápach. Zápach láká hlodavce, ale odpuzuje jiné živočichy.

Po pozření jedné pelety hrabošem dojde k úhynu během několika hodin (3-5 hodin). Účinná látka se po pozření hrabošem hromadí až z 90 % v gastrointestinálním traktu, především v žaludku. U sekundárních konzumentů je zaznamenáno přirozeně ochranné chování, při němž se při případném požírání mršiny vyvarují konzumaci gastrointestinálního traktu. Pokud uhynulého hraboše sežerou celého, dochází k zvracení a vyvrhnutí kontaminované potravy, a jen ve zcela výjimečných případech může dojít i k jejich úhynu.

Přípravek STUTOX I byl v ČR do roku 2015 povolen zcela standardně k aplikaci rozhozem na plochu, aniž byly zaznamenány otravy necílových živočichů. Již při jeho povolení v minulosti byla tak pochopitelně zvážena možná ekotoxikologická rizika a vyhodnocena jako akceptovatelná.

Není třeba se ani obávat kumulace „jedu“ v životním prostředí. Účinná látka se rychle odbourává na neškodné látky a v půdě ani jinde v prostředí se v žádném případě nehromadí.

 

5. Existuje nějaké riziko pro člověka?

Přípravek je zakázáno používat v oblastech navštěvovaných širokou veřejností a je také nutno dodržet ochrannou vzdálenost 5 metrů od těchto oblastí. Navíc musí dle podmínek výjimky zemědělci aplikaci v blízkosti oblastí navštěvovaných širokou veřejností oznamovat dotčenému městskému nebo obecnímu úřadu. Nelze jej tedy ani výjimečně aplikovat na plochách v intravilánu obcí, v parcích, na golfových nebo fotbalových hřištích apod. Pravděpodobnost, že by granule pozřel člověk, je díky výše uvedeným vlastnostem přípravku zcela mizivá. Historicky není známý žádný takový případ.

Stejně tak je vyloučen jakýkoli negativní dopad na produkované plodiny a následně krmiva a potraviny. Účinná látka se do rostlin nepřenáší a její přítomnost ve sklizené produkci či dokonce v potravinách je zcela vyloučena.

Jednou z podmínek výjimečného použití přípravku je také povinnost denně sbírat mrtvé hlodavce a bezpečně je likvidovat. Tímto opatřením se dále snižují rizika sekundární otravy pro predátory. Dle aktuálního sdělení Krajské hygienické stanice Brno mohou být přemnožení hlodavci zdrojem závažných nákaz pro lidi - leptospiróza, salmonelóza apod. Je třeba zabránit kontaktu s těly uhynulých zvířat, jejich močí nebo tkáněmi. Proto nelze veřejnosti doporučit vstupovat na pozemky s přemnoženými hraboši, a to ani v případě, že zde neproběhlo jejich hubení přípravky na ochranu rostlin.

 

6. Bude se aplikace přípravku nějak kontrolovat?

Zemědělci jsou povinni tři dny před zamýšlenou aplikací přípravku rozhozem oznámit majiteli honitby a také ÚKZÚZ místo a datum aplikace. ÚKZÚZ bude výše uvedené a další výjimkou nařízené podmínky aplikace přísně kontrolovat a v případě jejich porušení zahájí sankční správní řízení.

 

 

Bc. Lucie Pytlíková, Public Relations

tel.: 543 548 368, mobil: 734 695 250, LuciePytlikova@ukzuzcz