přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nová opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa

8.3.2018

Tisková zpráva – Při zjištění závažných hospodářských dopadů po zavlečení a rozšíření určitých škodlivých organismů rostlin platí v celé Evropské unii harmonizovaná a velmi přísná opatření, která jsou pro území České republiky stanovena „Nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních“. Do skupiny takto „závažných“ škodlivých organismů patří i bakterie Xylella fastidiosa, proti jejímuž zavlečení na naše území jsou vydána nová opatření.

Spektrum hostitelských rostlin bakterie Xylella fastidiosa je velmi široké (réva, ovocné, okrasné a další druhy rostlin) a hospodářský a environmetální dopad rozšíření této bakterie v EU je stále  hodnocen jako nepřijatelně velký.

O důvodném podezření z výskytu této bakterie na území ČR zaznamenaném v loňském roce jsme informovali, včetně důrazu na potřebná preventivní opatření. Ačkoli vysoké riziko z výskytu pominulo, ÚKZÚZ z pozice národní organizace ochrany rostlin v České republice i nadále realizuje kroky zaměřené zejména na prevenci zavlečení této bakterie.

Jedním z těchto kroků je vydání nového Nařízení ÚKZÚZ, které obsahuje nové požadavky pro rostliny kávovníku, levandule zoubkaté, oleandru obecného, olivovníku evropského, vítodu myrtolistého a mandloně obecné.

Tyto rostliny musí při dovozu do EU pocházet ze stanoviště podléhajícího kontrole, která zahrnuje i stanovené testování k potvrzení nepřítomnosti bakterie. Uvedené rostliny vypěstované v EU mohou být přemísťovány pouze s rostlinolékařským pasem, musí pocházet ze stanoviště úředně kontrolovaného a musí být předepsaným způsobem otestovány.

Profesionální provozovatelé dodávající tyto rostliny jsou povinni vést záznamy o každé dodané partii a o profesionálním provozovateli, který ji obdržel.

Profesionální provozovatelé, jimž jsou dodávány tyto rostliny, i když nebyly nikdy pěstovány v území s výskytem bakterie, musí vést záznamy o každé obdržené partii a  dodavateli. Tyto záznamy je nutno uchovávat 3 roky od dodání nebo obdržení jmenovaných rostlin.

V případě výskytu bakterie Nařízení významně upravuje šířku vymezené nárazníkové zóny (území okolo zamořené zóny, kde platí preventivní opatření). Zatímco podle předcházejícího Nařízení ÚKZÚZ se nárazníková zóna vymezovala v okruhu nejméně 10 km, podle nové úpravy se tento okruh zužuje na 5 km.

 

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních - Xylella fastidiosa ze dne 7. 3. 2018 (PDF)
Důvodová zpráva k Nařízení ze dne 7. 3. 2018 (PDF)

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí