přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu

15.5.2017

Tisková zpráva – Dne 11. května 2017 uspořádal ÚKZÚZ v Brně pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce, kteří prostřednictvím dřevěných obalů přepravují zboží, odborný workshop zaměřený na aktuální stav na tomto úseku.

Na workshopu zazněly informace o současném stavu a připravované legislativní změně, které se týkají systému certifikace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěných obalů.  Přímo navazujícím tématem byl dovoz a vývoz zboží prostřednictvím těchto obalů, škodlivé organismy vázané na dřevěné obaly a rovněž byly prezentovány nejčastější závady při výrobě obalů a jejich použití.  Součástí prezentací byla i praktická ukázka poškození dřeva a závadných obalů.  K uvedeným tématům probíhala průběžně diskuze, což považujeme za velký přínos této akce.

Na základě zaznamenaných požadavků a ohlasů na dříve uskutečněné akce pořádá ÚKZÚZ další stejně zaměřený workshop dne 8. 6.2017 v Praze a následovat budou workshopy v Plzni a Ostravě (Opavě). ÚKZÚZ je nadále nápomocen při řešení požadavků vývozců a výrobců dřevěných obalů, aby se situace na tomto úseku zlepšovala.

 

Bc. Lucie Pytlíková, pracovník vztahů k veřejnosti

Přílohy