přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Česká republika hostí výroční zasedání OECD Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva

30.6.2017

Tisková zpráva – ÚKZÚZ je v letošním roce hostitelem výročního zasedání OECD Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva, kterého se účastní 80 expertů ze 43 členských a kandidátských států, EU Komise, mezinárodních organizací a asociací. Na programu jednání byly body týkající se zejména rozvoje Schémat v dalším období, využití biomolekulárních metod při odrůdové certifikaci osiva, ochrany úředních návěsek OECD proti zneužití.

Zasedání se koná v roce 140. výročí semenářské kontroly v ČR a pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Organizačně jej za ÚKZÚZ zajišťuje Odbor osiv a sadby.

Výroční zasedání včera zahájil náměstek mistra zemědělství Jiří Šír a v krátkém úvodním projevu přivítal delegáty a seznámil je se základní strukturou českého zemědělství. Připomněl přítomným i dlouholetou historii semenářské kontroly v ČR i význam semenářství a kvalitního osiva, jako jednoho ze vstupů do potravinového řetězce. Ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Daniel Jurečka představil ÚKZÚZ a jeho roli mezi kontrolními organizacemi MZe, hlavní odborné zaměření jednotlivých sekcí a odborů. Zahájení se rovněž zúčastnil Jan Prášil, prezident Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA), a v krátkosti seznámil účastníky zasedání s aktivitami asociace v ČR, informoval také o zapojení ČMŠSA v mezinárodních organizacích. Ve svém vystoupení zdůraznil rovněž dlouholetou vynikající spolupráci s ÚKZÚZ. 

Jednání pokračují i dnes, kdy vystoupí zástupci ÚKZÚZ Radmila Šafaříková z Národního odrůdového úřadu s prezentací o systému registrace odrůd v ČR a zapojení do mezinárodních organizací UPOV a CPVO  a Monika Rubešová z odboru osiv a sadby, zástupce ČR ve Schématech OECD pro osiva, která představí systém OECD certifikace v České republice. Naváže tak na prezentace pracovníků odboru při exkurzi účastníků zasedání na Stanici pro polní vegetační zkoušky v Přerově nad Labem, kde byl ve středu představen národní certifikační systém osiva a sadby a účastníci si mohli prohlédnout polní vegetační zkoušky zemědělských druhů.

Výročnímu zasedání předcházelo začátkem týdne jednání ad hoc pracovních skupin a technické pracovní skupiny.               

Jednání byla zaměřena na dlouho projednávané body, a to zejména na ochranu úředních OECD návěsek proti zneužití, použití biomolekulárních metod v mezinárodní certifikaci osiva, přípravu Strategického plánu a rozvoje Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva, přípravu standardů pro čistotu odrůdy u čiroku. Předmětem jednání je i přistoupení Zambie a Senegalu ke schématům OECD pro odrůdovou certifikaci osiv. 

Zasedání i Seminář v Přerově nad Labem se konaly za finanční podpory ČMŠSA a Ministerstva zemědělství.

 

Pozn:

OECD – Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj

CPVO - úřad Společenství, agentura EU, která spravuje největší systém práv na ochranu rostlin na světě

UPOV - Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin

 

Fotogalerie

 

Ivana Kršková, PR