přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ÚKZÚZ stále nachází nedostatky ve vystavovaných rostlinolékařských pasech

19.12.2016

Tisková zpráva – Při kontrolách prováděných inspektory ÚKZÚZ jsou opakovaně zjišťovány přetrvávající nedostatky, týkající se předepsaných náležitostí vystavovaných rostlinolékařských pasů. Tyto nedostatky mohou vést až k odebrání oprávnění k jejich vystavování. Z výše uvedených důvodů vydává ÚKZÚZ upozornění pro osoby oprávněné vystavovat rostlinolékařské pasy.

Předepsané náležitosti jsou nezbytnou zákonnou podmínkou platnosti rostlinolékařských pasů a jsou stanoveny vyhláškou č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že aktuálně platné požadavky na označování rostlinolékařských pasů jsou  známé již dostatečně dlouhou dobu, ÚKZÚZ nebude nadále tolerovat vystavování rostlinolékařských pasů, které nesplňují předepsané požadavky a upozorňuje osoby oprávněné vystavovat rostlinolékařské pasy, aby v souladu s platnou legislativou upravily vystavované doklady, počítačové programy anebo razítka. Zjištění nedostatků ve formě a v náležitostech vystavovaných rostlinolékařských pasů může vést k odebrání oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů.

Toto upozornění se netýká případů, kdy je možnost označovat rostlinolékařské pasy zkratkami SRS a ES součástí dosud platných předpisů. Těmito případy jsou reprodukční materiál lesních dřevin, kdy Průvodní list pro sadební materiál slouží jako rostlinolékařský pas (viz příloha č. 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů), a reprodukční materiál ovocných rodů a druhů a révy, kdy je rostlinolékařský pas sloučen s návěskou pro rozmnožovací materiál (viz přílohy č. 14 a 15 k vyhlášce č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů).


Legislativa: Předepsané náležitosti rostlinolékařských pasů jsou stanoveny ve vyhlášce č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Konkrétně se jedná o § 15 - Formy a náležitosti rostlinolékařských pasů (k § 16 odst. 2 a k § 18 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Vzor Rostlinolékařského pasu

 

Ivana Kršková, PR