přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Schválení glyfosátu bylo prodlouženo o 18 měsíců, o podmínkách jeho použití se jedná

15.7.2016

Tisková zpráva – Evropská komise v červnu schválila nařízení o možnosti uvádět na trh v zemích EU přípravky obsahující herbicidní látku glyfosát po dobu 18 měsíců, ale tímto nařízením nestanovila podmínky používání. V tuto chvíli je schváleno navazující nařízení Evropské komise, které stanoví určitá omezení pro použití glyfosátu.

Dne 11. července 2016 členské státy odhlasovaly text navazujícího nařízení Evropské komise, které stanoví určitá omezení pro použití glyfosátu. Konkrétní termíny a forma omezení přípravků obsahujících glyfosát budou předmětem jednání mezi členskými zeměmi a rovněž v rámci České republiky mezi Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem zdravotnictví a ÚKZÚZ.

Tato omezení zahrnují:
• zákaz použití formulační přísady ethoxylovaného aminu loje v přípravcích obsahujících glyfosát,
• posouzení, zda ošetření, prováděná krátce před sklizní, jsou v souladu se zásadami správné zemědělské praxe,
• omezení nebo zákaz použití glyfosátu v určitých citlivých oblastech, jako jsou parky, dětská, školní a sportovní hřiště a v blízkosti zdravotnických zařízení.

Důvodem prodloužení doby uvádění glyfosátu na trh v zemích EU je možnost  provést do druhé poloviny roku 2017 další hodnocení rizik pro zdraví lidí prostřednictvím Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách. Toto hodnocení by mělo potvrdit nebo vyvrátit dřívější závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), že existující vědecké studie nesvědčí o karcinogenních vlastnostech glyfosátu. Stejný názor jako EFSA vyjádřil i Společný panel pro rezidua pesticidů FVO/WHO (Potravinový a veterinární úřad/Světová zdravotnická organizace). Naproti Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při WHO zařadila glyfosát v roce 2015 mezi látky, které jsou pravděpodobně karcinogenní.