přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Experti v oblasti regulace přípravků na ochranu rostlin se sešli v Brně

14.10.2016

Tisková zpráva – Ve dnech 10. - 11. října 2016 se uskutečnilo XX. zasedání CEUREG Forum (Central and East Europe Regulatory Authorities for Pesticides Regulation Forum) v Brně. Hostitelským státem výročního 20. zasedání byla Česká republika a celou akci zajišťoval ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin.

Po úvodním přivítání účastníků zasedání CEUREG Forum XX. ředitelem Oboru přípravků na ochranu rostlin Pavlem Minářem, zahájila vlastní zasedání CEUREG Forum XX. z pověření ministra zemědělství České republiky paní Jitka Drozdová. Na slavnostním zahájení poté ředitel Sekce zemědělských vstupů Miroslav Florián přítomným představil odborné činnosti vykonávané ÚKZÚZ. Úřadující předseda CEUREG Forum Josef Švaříček z Odboru přípravků na ochranu rostlin shrnul historii CEUREG Forum za 20 let jeho konání.

XX. zasedání CEUREG Forum v Brně se zúčastnilo celkem 56 expertů z 8 zemí střední a východní Evropy, 3 dalších států Evropské Unie, a rovněž Evropské, České a Slovenské asociace ochrany rostlin, kteří přednesli celkem 18 prezentací.

Uskupení CEUREG Forum je technickým forem pro výměnu informací a zkušeností v oblasti regulace přípravků na ochranu rostlin, jejich hodnocení, povolování a kontrolu trhu, mezi příslušnými národními autoritami zemí střední a východní Evropy. Zasedání je připravováno jednotlivými státy Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) ve spolupráci s Rakouskem, pořádané jednou za rok, na bázi rotačního principu mezi nimi.

Hlavním posláním CEUREG Forum je napomáhat snižování rizik spojených s používáním přípravků na ochranu rostlin a diskutovat o možnostech harmonizace procesů povolování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, včetně biologické ochrany. Mezi pozvanými hosty byli i zástupci úřadů z Francie, Velké Británie, Rakouska. Nejživější diskuse proběhla k tématu kontroly a odhalování ilegálních přípravků a padělků

Účastníci XX. zasedání CEUREG Forum v závěrečné diskuzi zejména zdůraznili potřebu prohloubit vzájemnou spolupráci v oblasti kontroly distribuce a prodeje nepovolených pesticidů. 
    

CEUREG Forum 2016, Brno

CEUREG Forum 2016, Brno