přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dřevěné obaly v zásilkách do automobilového průmyslu v USA

7.1.2016

Tisková zpráva – ÚKZÚZ jako Národní organizace ochrany rostlin v České republice, která provádí vývozní rostlinolékařské šetření u zásilek přepravovaných prostřednictvím dřevěných obalů, registraci subjektů vyrábějících obaly a dozor na dřevěnými obaly, již několikrát informoval vývozce o problémech při vývozu zásilek do USA spojených s použitím nekvalitního nebo napadeného dřeva.

Dřevěné obaly v zásilkách směřujících do společností automobilového průmyslu jsou v USA pod zvýšenou kontrolou. Za účelem zabránění šíření karanténních škodlivých organismů a invazních druhů prostřednictvím mezinárodních dodavatelských řetězců je v USA využíván propracovaný systém dovozních kontrol.

Kontroly napadení škodlivými organismy, ale také kontaminace dřevěných obalů půdou, nečistotami a dalšími organismy, jsou prováděny u všech zásilek dovážených do USA pro potřeby automobilového průmyslu. Kontroly pokrývají veškerý dřevěný obalový materiál, to znamená i dřevěné obaly, které jsou opatřeny značkou v souladu se standardem ISMP  15, předmětem kontroly jsou rovněž přepravní prostředky. Kontroly jsou zaměřeny na přítomnost hmyzích škůdců, semen rostlin, nečistot a plžů. Tyto kontroly jsou prováděny pracovníky řetězců nebo specialisty najatých společností (nejenom inspektory fytoslužby). Pokud jsou nalezeny znečištěné přepravní prostředky, musí být očištěny a následně znovu zkontrolovány.

V případě zjištění známek napadení dřevěných obalů hmyzem uvedených v dovozních požadavcích USA (Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae nebo Scolytidae), jsou obaly automaticky vraceny zpět do země původu. Zjištění těchto škůdců je považováno za potvrzení skutečnosti, že dřevěný obal nebyl ošetřen!