přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsadba vinic s podporou již pouze s pětiletým právem na opětovnou výsadbu

16.8.2012

Tisková zpráva – S účinností od 1. 8. 2012 bylo novelizováno NV č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.

Kromě jiného je nová zásadní změna při restrukturalizaci vinic. V přechodných ustanoveních se v této souvislosti uvádí: „Výsadba nové vinice na základě tohoto práva na opětovnou výsadbu musí být provedena do konce pátého hospodářského roku následujícího po vyklučení vinice, z níž bylo právo na opětovnou výsadbu uděleno“.

ÚKZÚZ doporučuje před převodem práva na opětovnou výsadbu jinému pěstiteli a použitím při výsadbě, si platnost práva ověřit u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

V případě výsadeb vinic bez podpor, lze i nadále právo na opětovnou výsadbu uplatnit do konce osmého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo dokončeno klučení.


Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206