přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Senát posvětil sloučení dozorových organizací v rámci rezortu zemědělství

21.8.2013

Tisková zpráva – Senát na své dnešní schůzi schválil sloučení Ústředního kontrolního a zkušebního a ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy. Slučovací zákon tak prošel celým legislativním procesem v Parlamentu a následuje jeho postoupení k podpisu prezidentu republiky.

„Zdárné uzavření legislativního procesu v obou komorách Parlamentu považuji za velký úspěch, neboť jsem pevně přesvědčen o tom, že propojení obou těchto odbornostně příbuzných institucí bude přínosné. Je to jednak proto, že je nutné šetřit veřejné finance a vynakládat je účelně a smysluplně, přičemž vyčíslené konsolidační úspory plynoucí ze sloučení jsou značné,“ komentuje vývoj slučovacího procesu ředitel SRS a ÚKZÚZ Zdeněk Mach a dodává: „Dalším důvodem, který já osobně považuji snad ještě za důležitější je to, aby byl výkon státního dozoru a kontroly pro konečné uživatele více komfortní a přívětivý. V žádném případě tím není myšlena degradace kvality kontrol, naopak, kontroly musí být prováděny erudovanými odborníky a důsledně. Jde spíše o zjednodušení systému kontrol, kdy v rámci jedné kontroly budou zkontrolovány všechny náležitosti, které byly kontrolovány v rámci dvou na sobě nezávislých kontrol prováděných dvěma nezávislými kontrolními organizacemi.“

V současné době jsou společně prováděny kontroly SRS a ÚKZÚZ v oblastech, kde je to možné jak z hlediska výběru subjektů pro kontroly, tak z hlediska termínu provedení kontroly. Jedná se zejména o kontroly delegované Státním zemědělským a intervenčním fondem. V oblasti kontrol podmíněnosti Cross Compliance, je možné zatím provést společnou kontrolu jen u těch subjektů, které jsou průnikem mezi výběry obou organizací. Ve sloučené organizaci bude však Riziková analýza, jež se používá k výběru subjektů ke kontrole, jednotná. To povede ke snížení počtu kontrolovaných subjektů a v konečném důsledku k úlevě zemědělců od administrativní zátěže.

Sloučený úřad by měl vzniknout k 1. lednu 2014 a měl by komplexně zastřešit oblast státního dozoru nad rostlinnou produkcí v České republice.


Vystavila: Ivana Kršková, Kancelář ústavu - PR
tel. 543 548 206, 737 267 642