přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slučovací zákon SRS a ÚKZÚZ v mezirezortních připomínkách

30.10.2012

Tisková zpráva – V současné době probíhá v souladu s programovým prohlášením vlády strukturální reforma rezortu zemědělství a jeho podřízených institucí. Jednou z oblastí této konsolidace úřadů je i restrukturalizace dozorových orgánů působících v oblasti kontroly rostlinné produkce, tedy Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Návrh zákona o sloučení těchto dvou institucí se nyní dostal do mezirezortního připomínkového řízení.

Zahájení legislativní roviny procesu slučování SRS a ÚKZÚZ předcházelo vypracování materiálu Hodnocení dopadů regulace (RIA), který je trvalou součástí legislativního procesu v České republice. V tomto dokumentu jsou mimo jiných informací definovány i možné cesty, jakými lze dosáhnout cílového stavu, tedy vzniku moderního a fungujícího úřadu, který bude plnit všechny své funkce. Sloučení obou institucí by mělo nastat k 1. lednu 2014.

Z časového a legislativního hlediska se jeví jako nejoptimálnější varianta sloučení „začlenění“ SRS do ÚKZÚZ, čímž by se nově vzniklá instituce stala odpovědná i za oblast rostlinolékařské péče“, vysvětluje ředitel SRS a ÚKZÚZ Zdeněk Mach. Zcela zásadním předpokladem realizace této varianty je předložení návrhu novely zákona, kterým se mění jak zákon o ÚKZÚZ, tak i zákon o rostlinolékařské péči (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Návrhy těchto právních předpisů byly v minulém týdnu zaslány do mezirezortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek by měly být zákony předloženy na Vládu České republiky, a to v období na přelomu let 2012 a 2013.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Kontak s médii:
725 358 724
e-mail: zbynekskodacek@srscz
www.srs.cz