přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
4.12.2012

SRS vymezila území s výskytem žlabatky a nařídila v nich rostlinolékařská opatření

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa vydala obecně závazný právní předpis ve formě Nařízení Státní rostlinolékařské správy, v němž vymezila území s výskytem žlabatky Dryocosmus kuriphilus, v nichž jsou prováděna opatření proti šíření tohoto nebezpečného škůdce.


30.10.2012

Slučovací zákon SRS a ÚKZÚZ v mezirezortních připomínkách

Tisková zpráva – V současné době probíhá v souladu s programovým prohlášením vlády strukturální reforma rezortu zemědělství a jeho podřízených institucí. Jednou z oblastí této konsolidace úřadů je i restrukturalizace dozorových orgánů působících v oblasti kontroly rostlinné produkce, tedy Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Návrh zákona o sloučení těchto dvou institucí se nyní dostal do mezirezortního připomínkového řízení.


11.10.2012

Nařízení k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky na kaštanovnících

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa vydala nový obecně závazný právní předpis ve formě nařízení rostlinolékařské správy k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus. Toto opatření, jež nabylo platnosti a zároveň účinnosti dne 9. října 2012, se dotýká všech fyzických a právnických osob.


26.9.2012

Nová povinnost registrace dovozců potravin do Číny

Tisková zpráva – Čínský generální úřad pro kontrolu jakosti a karanténu (General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine, dále jen „AQSIQ“) zavedl pro exportéry potravinových produktů nově povinnost registrace. Dovozci potravinových výrobků do Číny budou muset být registrováni v systému AQSIQ od 1. října 2012.


10.9.2012

Změna v povinnostech při distribuci přípravků pro profesionální použití

Tisková zpráva – 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), a dále vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen „vyhláška“). Znění obou předpisů je k dispozici na portále veřejné správy a na webových stránkách SRS.


14.8.2012

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin od příštího roku nově

Tisková zpráva – Novela rostlinolékařského zákona, která vešla v účinnost 1. července 2012, přinesla v oblasti ochrany rostlin velké změny. Kromě zavedení plošného uplatňování principů integrované ochrany rostlin všemi profesionálními uživateli přípravků na ochranu rostlin, přinesla novela i zásadní transformaci institutu odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


10.7.2012

České kaštanovníky v ohrožení

Tisková zpráva – Rostlinolékařská správa varuje před výskytem velmi nebezpečné karanténní vosičky parazitující na stromech kaštanovníků (Castanea spp.), která může způsobit až odumření napadených stromů. Škůdce byl do České republiky zavlečen spolu s dodávkou stromků kaštanovníků původem z Itálie.


3.7.2012

Změny v rostlinolékařské legislativě ve vztahu k přípravkům na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změny v právních předpisech (novela zákona o rostlinolékařské péči) od 1. 7. 2012.


29.6.2012

Nová legislativa přinesla změny v oblasti aplikační techniky

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změnu v legislativě, kterou přináší novela zákona o rostlinolékařské péči, týkající se aplikační techniky.


5.6.2012

Nebezpečná vosička může ohrozit české kaštanovníky

Tisková zpráva – Rostlinolékařská správa varuje před možným výskytem nebezpečné karanténní vosičky u stromků kaštanovníku setého, které se dostaly v České republice v současné době do prodeje. Upozornění na dodávku rostlin kaštanovníků z Itálie, u kterých byl zjištěn výskyt tohoto škůdce, přišlo od slovenské rostlinolékařské služby. V souladu s evropskou legislativou byla nařízena likvidace napadených rostlin, nicméně jejich část se dostala v České republice do obchodní sítě.


24.5.2012

Prezident republiky podepsal novelu rostlinolékařského zákona

Tisková zpráva – Prezident České republiky v pátek 18. 5. 2012 podepsal novelu zákona o rostlinolékařské péči, jejímž hlavním cílem je transpozice směrnice za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Novela tak mimo jiné přináší plošné uplatňování metod integrované ochrany rostlin pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin.


18.5.2012

Rostlinolékařská správa zachytila dřevěné obaly s falešnými značkami IPPC

Tisková zpráva – Inspektoři Státní rostlinolékařské správy v současné době zachytili případy dřevěných palet, které byly označeny falešnou značkou IPPC. Upozorňujeme proto zejména české vývozce, kteří využívají pro export svého zboží mimo území Evropské unie dřevěné obaly, na závažná nebezpečí plynoucí z použití dřevěných obalových materiálů opatřených falešnou značkou.


16.5.2012

Varování pro vývozce máku - kontroly původu při vývozu do třetích zemí budou důkladnější

Tisková zpráva – Inspektoři Státní rostlinolékařské správy zaznamenali při odbavování zásilek potravinářského máku vyváženého do třetích zemí případy, kdy byl ke kontrole předložen mák, který neměl původ v České republice, ačkoli byl takto označen.


16.5.2012

Zásilky s dřevěnými obaly pod přísným dohledem USA

Tisková zpráva – Upozorňujeme vývozce a přepravce zásilek s dřevěným obalovým materiálem (dále jen „dřevěné obaly“) na rizika spojená s použitím nekvalitních dřevěných obalů při exportu do Spojených států amerických.


2.4.2012

ÚKZÚZ má nového ředitele. Je jím stávající ředitel SRS Zdeněk Mach.

Tisková zpráva – V rámci plánované restrukturalizace dozorových orgánů Ministerstva zemědělství ČR pověřil ministr Petr Bendl k 1. 4. 2012 výkonem funkce ředitele Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pana Zdeňka Macha, který současně s řízením ÚKZÚZ bude i nadále stát v čele Státní rostlinolékařské správy. Tímto krokem bude zajištěna koordinovanost slučovacího procesu obou organizací, neboť budou podléhat jednotnému vedení.


30.3.2012

Evropská komise upravila pravidla dovozu konzumních brambor z Egypta

Tisková zpráva – Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím upravila podmínky dovozu brambor z Egypta, a to ve vztahu k omezení šíření bakterie Ralstonia solanacearum, která může způsobit hospodářsky závažné škody při pěstování brambor.


28.3.2012

Státní rostlinolékařská správa vystavuje na Techagru

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa se už tradičně zúčastní mezinárodního veletrhu zemědělské techniky Techagro, kde bude participovat na expozici Ministerstva zemědělství ČR. Již 12. ročník veletrhu přinese i letos návštěvníkům nejnovější trendy a technologie v zemědělství nebo v lesnictví.


23.3.2012

Zákaz dovozu javorů z Číny do EU brzy skončí

Tisková zpráva – V současné době platící zákaz dovozu javorů z Číny do Evropské unie bude ukončen 30. dubna 2012. Toto téměř dvouleté embargo zavedla Evropská komise v roce 2010 v rámci mimořádných opatření proti zavlékání nebezpečného karanténního organismu, tesaříka Anoplophora chinensis, na území Evropské unie.


8.3.2012

Informace o použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát vyloučených z ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) povrchových vod při likvidaci invazních plevelů

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na podmínky použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát, které jsou podle návodu k použití vyloučeny z ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) povrchových vod při likvidaci invazních plevelů bodovou aplikací.


6.2.2012

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2012

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa zveřejnila aktuální Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin v roce 2012.


16.1.2012

Informace o změně intervalů kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změnu intervalů kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

zobrazit po
  • 1