přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
21.5.2013

Doplnění tiskové zprávy ze dne 26. 4. 2013, která se týkala změn v dovozních postupech pro zásilky obsahující kameny a výrobky z kamene původem z Číny

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (SRS) upozornila tiskovou zprávou dovozce a přepravce zásilek na provádění dovozních kontrol vybraných zásilek kamene a vý¬robků z kamene dovážených z Číny v souladu s rozhodnutím Komise 2013/92/EU. Z důvodu úprav režimu kontrol po dohodě s úřady vstupních míst EU a na základě dotazů dovozců, rozšiřuje SRS původní tiskovou zprávu o další informace týkající se registrace a míst provádění těchto kontrol.


4.11.2011

Rusko zastavilo povinnost bezpečnostních certifikátů

Tisková zpráva – Dnem 21. října 2011 bylo ruskou stranou zrušeno nařízení, doprovázet všechny zásilky komodit rostlinného původu, které jsou určeny k potravinářskému účelu, bezpečnostním certifikátem o obsahu reziduí pesticidů, dusičnanů a dusitanů. Pro vývozce z České republiky do Ruska platila tato povinnost od května tohoto roku.


2.11.2011

Od příštího roku budou kolkové známky v novém kabátě

Tisková zpráva – Od 1. 1. 2012 lze jako variantní způsob úhrady poplatků, zvláště pak správních, použít výhradně nově emitované kolkové známky, které jsou již teď k dostání na pobočkách České pošty, s. p.


13.10.2011

Informace o oznamovací povinnosti pro podnikatele, kteří uvádějí přípravky nebo další prostředky na trh v České republice nebo je skladují za účelem vývozu do třetích zemí

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) vydává informaci o oznamovací povinnosti pro podnikatele, kteří uvádějí přípravky nebo další prostředky na trh v České republice, nebo je skladují za účelem vývozu do třetích zemí.


3.10.2011

Jmenování nového ředitele Státní rostlinolékařské správy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa jmenoval s účinností od 1. října 2011 novým ředitelem Státní rostlinolékařské správy pana Bc. Zdeňka Macha.


5.9.2011

EUPROPHYT – oznamovací a varovný systém Evropské unie

Tisková zpráva – Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise zpřístupnilo veřejnosti webový informační systém EUROPHYT (European Union Notification System for Plant Health Interceptions), jehož hlavním posláním je propojení a výměna informací mezi jednotlivými národními autoritami členských států EU a Švýcarska, které jsou odpovědné za ochranu zdraví rostlin.


30.8.2011

Problémy se záchytem dřevěných obalů v Číně vyřešeny

Tisková zpráva – Po bilaterálním jednání mezi Evropskou komisí a odpovědnými čínskými orgány se podařilo dosáhnout shodného stanoviska v interpretaci výkladu standardu ISPM 15 v oblasti dřevěných obalových materiálů.


23.8.2011

Odvolání připravovaného omezení vývozu školkařského materiálu z Evropské unie do Ruské federace

Tisková zpráva – Federální služba veterinárního a rostlinolékařského dozoru Ruské federace (Rosselkhoznadzor) uveřejnila na svých webových stránkách informaci o zrušení úmyslu omezení dovozu sadbového materiálu ze zemí Evropské unie.


8.8.2011

Záchyty zásilek s dřevěnými obaly čínskou fytoslužbou

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa informuje vývozce o případech záchytu zásilek inspektory Čínského generálního úřadu pro kontrolu jakosti a karanténu (General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine, dále jen „AQSIQ“). Jedná se o případy, kdy jsou k vývozu zásilek z ČR použity obaly, které byly ošetřeny a označeny podle standardu ISPM 15 v jiné zemi než ČR.


5.8.2011

Informace o omezení vývozu sadbového materiálu z Evropské unie do Ruské federace

Tisková zpráva – Federální služba veterinárního a rostlinolékařského dozoru Ruské federace (Rosselkhoznadzor) zveřejnila na svých webových stránkách zprávu o sledování rizik při dovozu sadbového materiálu z Evropské unie do Ruské federace.

zobrazit po