přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ÚKZÚZ povolil výjimečné použití rodenticidů k potlačení přemnožení hraboše polního

7.8.2019

V letošním roce došlo ke kalamitnímu přemnožení hraboše polního v České republice. Populace tohoto škůdce graduje v pravidelných cyklech, letošní gradace je však svým rozsahem díky kombinaci s posledními suchými a teplými roky zcela mimořádná.

Výsledky monitoringu výskytu hraboše, který každoročně, spolu s několika dalšími desítkami škodlivých organismů, provádí inspektoři ÚKZÚZ, vykazovaly již od počátku tohoto roku vysoké populační hustoty v řadě okresů ČR. V současnosti je v evidenci ÚKZÚZ 48 okresů s katastry, kde populace hraboše od počátku roku 5x nebo vícekrát překročila tzv. práh škodlivosti tohoto škůdce – tato situace je považována za kalamitní přemnožení. V mnoha okresech také již došlo ke značným škodám zejména na ozimých plodinách, které byly hrabošem totálně zničeny a porosty musely být zaorány.

Protože nelze spolehlivě předpovědět další letošní vývoj populace hraboše, jsou velmi ohroženy zejména budoucí porosty ozimých plodin, zakládané již koncem léta a na podzim. Lze očekávat, že pole se vzešlými ozimy budou hrabošem aktivně vyhledávána a mladé porosty tak mohou být značně poškozeny. Ohroženy jsou nadále také plochy pícnin či výsadby trvalých kultur, např. sady nebo ovocné, okrasné a lesní školky. Přemnožená populace hraboše může zvýšit i rizika ohrožení zdraví lidí, neboť hraboš polní je rovněž přenašečem nemocí napadajících člověka.

S ohledem na tento zcela mimořádný stav v ochraně rostlin na značném území ČR vydal ÚKZÚZ v souladu s legislativou EU a se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, dvě nařízení o výjimečném použití rodenticidního přípravku Stutox II , která jsou  zveřejněna na úřední desce ÚKZÚZ viz http://eagri.cz/public/web/ukzuz/uredni-desky/ustredi-ukzuz/ukzuz_uredni-desky_ustredi-ukzuz.html

Přípravek Stutox II může být výjimečně použit ve vyšší dávce při aplikaci pouze do nor hraboše po celém území ČR a ve vyšší dávce při aplikaci rozhozem pouze v okresech ČR, kde je výskyt hraboše hodnocen jako kalamitní. Tyto výjimky se vztahují na období od 1. srpna do 28. listopadu 2019, resp. od 5. srpna do 2. prosince 2019. Použití rodenticidů je v nařízeních ÚKZÚZ podmíněno dodržením řady opatření k eliminaci rizik ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí, včetně opatření stanovených závazným posudkem Ministerstva zdravotnictví, který si ÚKZÚZ vyžádal. Dodržování těchto opatření bude ÚKZÚZ ověřovat na základě cílených kontrol.

 

Bc. Lucie Pytlíková, Public Relations

tel.: 543 548 368, mobil: 734 695 250, LuciePytlikova@ukzuzcz   

 

 

Fotogalerie