přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Účast specialistů ÚKZÚZ na XIX. Rostlinolékařských dnech

11.11.2016

Včera skončila úspěšná dvoudenní konference XIX. Rostlinolékařské dny, kterou pořádala Česká rostlinolékařská společnost, nejen za spoluúčasti naší organizace.

Tématem letošního ročníku byla realizace integrované ochrany rostlin v intencích Národního akčního plánu. V zahajovací části programu ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka představil Strategický plán rozvoje ústavu 2016 – 2020, jehož součástí jsou i priority v oblasti rostlinolékařství. Nastínil možnosti a směry, které ÚKZÚZ hodlá využít v této oblasti k optimalizaci používání přípravků na ochranu rostlin.

O jednáních orgánů EU o budoucnosti přípravků na ochranu rostlin v ČR a zemích EU informoval ředitel Odboru přípravků na ochranu rostlin Pavel Minář.

V bloku přednášek, týkajících se aktuálních problémů ochrany rostlin (IOR) zhodnotil Jakub Beránek, ředitel Odboru ochrany proti škodlivým organismům, využití Rostlinolékařského portálu zemědělci a zároveň upozornil na řadu novinek, které se v letošním roce podařilo do tohoto Portálu zařadit.

S možnostmi použití nechemických způsobů ochrany rostlin seznámila účastníky konference Miloslava Navrátilová, hlavní specialistka z Oddělení rizik a účinnosti přípravků na ochranu rostlin.

Posledním z řady přednášejících ÚKZÚZ byl Svatopluk Rychlý, vedoucí diagnostické laboratoře v Opavě, který se v bloku přednášek věnovaným  Ochraně proti chorobám a škůdcům a plevelům ve své prezentaci zaměřil na praktický význam sledování letu mšic.

Prezentace přednášejících z ÚKZÚZ naleznete níže.

Více informací o akci naleznete na webu České rostlinolékařské společnosti http://www.rostlinolekari.cz/

 

Ivana Kršková, PR

Přílohy