přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

První výskyt bakterie Ralstonia solanacearum v lilku potměchuti v ČR

15.9.2016

Ve vzorcích rostlin lilku potměchuti byla diagnostickou laboratoří ÚKZÚZ indentifikována karanténní bakterie Ralstonia solanacearum, která je původcem také bakteriální hnědé hniloby bramboru.

Pracovišti Národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů rostlin ÚKZÚZ, akreditované diagnostické laboratoři Odboru diagnostiky v Havlíčkově Brodě, se podařilo identifikovat ve vzorcích rostlin Solanum dulcamara, dlouho hledanou karanténní bakterii Ralstonia solanacearum, která je původcem také bakteriální hnědé hniloby bramboru. Lilky pocházejí z pobřežní vegetace a případně naplavenin koryta řeka Dyje v oblasti závlahové soustavy Krhovice – Hevlín. Diagnostika uvedené karanténní bakterie se zajišťuje v souladu se směrnicemi EU (a navazující naší vyhláškou) běžně u brambor, plevelných rostlin, závlahové vody a odpadních vod z podniků zpracovávajících brambory, ale její přítomnost v tomto klíčovém hostiteli u nás byla potvrzena poprvé.
  

Lilek potměchuť

Lilek potměchuť