přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
25.7.2016

Křísek révový – přenašeč fytoplazmy zlatého žloutnutí révy poprvé zjištěn na území ČR

Pracovníci ÚKZÚZ poprvé zaznamenali na území ČR výskyt kříska révového (Scaphoideus titanus), který je přenašečem významné choroby révy vinné – fytoplazmy zlatého žloutnutí révy (Grapevine flavescence dorée fytoplasma).


Datum konání: 20.6.2016  – 24.6.2016 

Školení pracovníků firemních semenářských laboratoří (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací pořádá …


Datum konání: 7.6.2016  8:30 – 13:30

POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2016 - Odrůdy a udržitelné zemědělství (ÚKZÚZ)

ÚSTŘEDNÍ KONTRONÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV…


20.5.2016

Proběhla mezinárodní konference k problematice pesticidů

Dne 19. 5. proběhla na MZe konference k problematice pesticidů, jejímž spolupořadatelem byl i ÚKZÚZ.10.2.2016

Informace k novele č. 75/2010 Sb.

Novela vyhlášky č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého, vyšla pod č. 43/2016 Sb. dne 3. února 2016. Účinnost této vyhlášky byla stanovena od 1. března 2016.


Datum konání: 27.1.2016  9:30 – 13:30

Seminář k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (ÚKZÚZ)

Seminář je určen pro vzdělávací subjekty, které mají s ÚKZÚZ uzavřenou Smlouvu o spolupráci.


Datum konání: 26.1.2016  8:30 – 14:00

PŮDA A ORGANICKÁ HMOTA - odborný seminář (ÚKZÚZ)

Obsah a kvalita organických látek v půdě se stávají kritickým parametrem zemědělských půd v podmínkách vysoké intenzity produkce a nastupujících…


10.12.2015

Nekalé praktiky při označování dřevěných obalů

Tisková zpráva – ÚKZÚZ upozorňuje vývozce na označování neošetřených nebo nedostatečně ošetřených obalů subjekty registrovanými a neoprávněné používání IPPC značek subjekty, kterým nebyla tato přidělena...


zobrazit po