přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
4.10.2017

Nejčastější otázky a odpovědi PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 369 KB)

V příloze se můžete dočíst, na které nejčastější otázky se dotazujete a jaká je na ně odpověď. Otázky a odpovědi jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.


22.7.2016

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 98 KB)

Jednotná žádost o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení nebo provedení zkoušky.

Účinnost od: 1. 1. 2014


1.6.2016

Seznam vzdělávacích zařízení

Seznam vzdělávacích zařízení pověřených Ministerstvem zemědělství České republiky ke konání základních kurzů prvého a druhého stupně a doplňujících školení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařké péči.


1.4.2016

Odborná způsobilost - kontaktní osoby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 408 KB)

Seznam místně příslušných kontaktních osob ÚKZÚZ zajišťující zkoušky z odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.


3.3.2016

Materiály a informace SZÚ z oblasti veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav založil na svých veřejných internetových stránkách sekci, kde bude pravidelně zveřejňovat materiály a informace ke zkouškám odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.


1.12.2015

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky (oblast nakládání s přípravky) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 340 KB)

Soubor otázek ke zkoušce - písemná část z oblasti nakládání s přípravky (pro II. a III. stupeň odborné způsobilosti).


26.8.2015

Zkušební řád PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 394 KB)

Zkušební řád pro vykonávání zkoušky za účelem vydání osvědčení druhého a třetího stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §§ 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Zkušební řád účinný od 12. 8. 2015.


9.2.2015

Vzájemné uznávání odborné způsobilosti získané v jiném členském státě EU.

Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě.


18.9.2014

Vzorové otázky ke zkoušce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 335 KB)

25 vybraných otázek ke zkoušce z odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (písemná část; stupeň II, III)


10.4.2013

Soubor otázek pro ústní část zkoušky z odborné způsobilosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 284 KB)

Soubor otázek ke zkoušce z odborné způsobilosti - ústní část (pro III. stupeň). Stav k 8.2.2013.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední