přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
13.2.2018

soubor písemných otázek - platnost od 1.3.2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 499 KB)

Soubor otázek ke zkoušce - písemná část z oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin (pro II. a III. stupeň). Platnost od 1. 3. 2018.


4.12.2017

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 93 KB)

Jednotná žádost o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení nebo provedení zkoušky.


4.12.2017

Vzorové otázky ke zkoušce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 537 KB)

25 vybraných otázek ke zkoušce z odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (písemná část; stupeň II., III.)


30.11.2017

Soubor otázek pro ústní část zkoušky (oblast nakládání s přípravky) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 437 KB)

Soubor otázek z oblasti nakládání s přípravky ke zkoušce z odborné způsobilosti - ústní část (pro III. stupeň). Stav k 1. 12. 2017


30.11.2017

Zkušební řád PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 521 KB)

Zkušební řád pro vykonávání zkoušky za účelem vydání osvědčení druhého a třetího stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §§ 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Zkušební řád účinný od 1. 12. 2017.


23.10.2017

Nejčastější otázky a odpovědi PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 375 KB)

V příloze se můžete dočíst, na které nejčastější otázky se dotazujete a jaká je na ně odpověď. Otázky a odpovědi jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.


1.6.2016

Seznam vzdělávacích zařízení

Seznam vzdělávacích zařízení pověřených Ministerstvem zemědělství České republiky ke konání základních kurzů prvého a druhého stupně a doplňujících školení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařké péči.


3.3.2016

Materiály a informace SZÚ z oblasti veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav založil na svých veřejných internetových stránkách sekci, kde bude pravidelně zveřejňovat materiály a informace ke zkouškám odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.


9.2.2015

Vzájemné uznávání odborné způsobilosti získané v jiném členském státě EU.

Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě.


21.1.2011

Osvobození od poplatku

Tento článek Vám zodpoví otázku, zda existují orgány, osoby či úkony, které jsou osvobozeny od poplatku za podání přihlášky ke zkoušce z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin včetně odkazu na zákon a paragraf, který osvobození od poplatků upravuje.