přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

23.3.2018

Dne 1. 12. 2017 vstoupila v platnost novela rostlinolékařského zákona, která upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Zásadní změnou je zkrácení doby platnosti osvědčení I. stupně a zavedení povinnosti absolvovat základní kurz pro získání osvědčení III. stupně. V článku jsme připravili podrobnější způsob, jak je možné osvědčení o odborné způsobilosti získat.

Osvědčení I. stupně

(Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky na ochranu rostlin.)

- Za držitele osvědčení I. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s výučním listem v oborech Zemědělec - farmář, Opravář zemědělských strojů a zahradník.

nebo

- Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 12 hodin. Osvědčení s platností 3 roky (bez zkoušky) vydává vzdělávací zařízení po absolvování kurzu.

nebo

- Za držitele osvědčení I. stupně se považuje též osoba, která absolvovala zaměstnavatelem organizovaný kurz (bez zkoušky), a to v délce 6 hodin. Platnost osvědčení je pouze do konce kalendářního roku, v němž byl kurz absolvován. Takto získané osvědčení je platné pouze pro výkon práce pro daného zaměstnavatele. Kurz je možné u zaměstnavatele znovu absolvovat nejdříve za 2 roky od absolvování předchozího kurzu.

 

Osvědčení II. stupně

(Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně.)

- Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Rostlinolékařství, Agropodnikání, Vinohradnictví, Zahradnictví, Mechanizace a služby.

nebo

- Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení vysokoškolského magisterského studijního programu Fytotechnika.

nebo

- Splnění podmínky vzdělání rostlinolékaře (absolvent magisterského či doktorského studijního programu rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství nebo držitel vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin nebo absolvent zahraniční VŠ v oboru rostlinolékařství). Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě podané žádosti.

nebo

- Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 15 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná).

 

Osvědčení III. stupně

(Osoba, která v rámci svých profesních činností poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin, uvádí na trh přípravky pro profesionální použití a pořádá základní kurzy, doplňující školení a zaměstnavatelem organizované kurzy, musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení III. stupně.)

- Splnění podmínky vzdělání rostlinolékaře (absolvent magisterského či doktorského studijního programu rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství nebo držitel vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin nebo absolvent zahraniční VŠ v oboru rostlinolékařství). Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě podané žádosti.

nebo

- Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe v délce 18 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná + ústní).

 

Prodloužení osvědčení I. stupně

(Osvědčení I. stupně vydaného na základě absolvování základního 12 hodinového kurzu nebo získaného na základě vzdělání)

- Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 3 roky (bez zkoušky) vydává vzdělávací zařízení po absolvování školení.

 

Prodloužení osvědčení II. stupně

- Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení.

nebo

- Absolvování srovnatelného školení zveřejněného MZe. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování školení v době platnosti původního osvědčení.

 

Prodloužení osvědčení III. stupně

- Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná) absolvované v době platnosti původního osvědčení

 

Přehledná tabulka způsobů získání odborné způsobilosti ke stažení:

PDF Způsoby získání odborné způsobilosti Otevírá se do nového okna. (369 KB)

 

Důležité odkazy:

Seznam pověřených školících zařízení pro absolvování základních kurzů a doplňujících školení

Seznam aktuálních školení pořádaných pověřenými vzdělávacími zařízeními

Seznam termínů zkoušek ÚKZÚZ


Legislativa

Úplné znění zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který upravuje i některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Přílohy