přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

9.6.2016

Jednoduchý návod, jak lze získat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Osvědčení I. stupně

(Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky na ochranu rostlin.)

   - absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka kurzu 12 hodin)

   - osvědčení s platností 5 let (bez zkoušky) vydává vzdělávací zařízení po absolvování kurzu

Osvědčení II. stupně

(Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně.)

1.       absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka kurzu 15 hodin) +

2.       úspěšné absolvování zkoušky u ÚKZÚZ (zkouška písemná)

- osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky

Osvědčení III. stupně

(Osoba, která v rámci svých profesních činností poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin, distribuuje přípravky pro profesionální použití a pořádá základní kurzy a doplňující školení musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení III. stupně.)

   - absolvování zkoušky u ÚKZÚZ (zkouška písemná + ústní)

   - osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky

Prodloužení osvědčení I. stupně

   - absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka školení  8 hodin)

   - osvědčení s platností 5 let (bez zkoušky) vydává vzdělávací zařízení po absolvování školení

Prodloužení osvědčení II. stupně

   - absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka školení  8 hodin)

- osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení

Prodloužení osvědčení III. stupně

1.       absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka školení  8 h.) +

2.       absolvování zkoušky u ÚKZÚZ (zkouška písemná)

- osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky absolvované v době platnosti původního osvědčení

Poznámky:

* Absolventi magisterských či doktorských studijních programů Rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství, držitelé vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin, absolventi zahraniční VŠ v oboru Rostlinolékařství

   - osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě doložení dokladu o absolvování výše uvedeného vzdělání

* Držitelé platného osvědčení bez rozlišení stupně vydaného před 1. 1. 2013.

   - osvědčení jsou platná do data vyznačeného na osvědčení a je na ně pohlíženo jako na osvědčení III. stupně

Důležité odkazy:

* Seznam pověřených školících zařízení pro absolvování základních kurzů a doplňujících školení:

https://intranet.ukzuz.cz/ssl/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-kurzu-k-ochrane/

* Seznam aktuálních školení pořádaných pověřenými vzdělávacími zařízeními:

https://intranet.ukzuz.cz/ssl/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/odborna-zpusobilost-seznam-skoleni.html

* Seznam termínů zkoušek ÚKZÚZ

https://intranet.ukzuz.cz/ssl/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/seznam-terminu-zkousek-ukzuz-1/

Přílohy