přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
19.12.2018

Informační leták k odborné způsobilosti 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 376 KB)


23.3.2018

Životní situace-postup získání osvědčení o odborné způsobilosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 510 KB)

V tomto jednoduchém a přehledném postupu získáte základní informace k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Od 1. 12. 2017 vstupuje v platnost zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který upravuje i některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Tyto změny budou aktuálně zapracovány do přiloženého souboru, jakmile vejdou v účinnost.


23.3.2018

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Dne 1. 12. 2017 vstoupila v platnost novela rostlinolékařského zákona, která upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Zásadní změnou je zkrácení doby platnosti osvědčení I. stupně a zavedení povinnosti absolvovat základní kurz pro získání osvědčení III. stupně. V článku jsme připravili podrobnější způsob, jak je možné osvědčení o odborné způsobilosti získat.


13.3.2018

Změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 105 KB)

Novelou rostlinolékařského zákona a prováděcí vyhlášky č. 206/2012 Sb., došlo v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky k řadě změn, které se dotýkají jak přímo fyzických osob, které s přípravky nakládají, tak pořadatelů kurzů a školení.


8.8.2012

Nová legislativa přinesla změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky upravují §§ 86, 86a a 86b „zákona“ a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, která v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie upravuje obsah a rozsah základních kurzů a doplňujících školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně, vč. rozsahu a způsobu provedení příslušných zkoušek, náležitostí osvědčení a požadavků na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení.