přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrola krmiv

ÚKZÚZ je správním úřadem ČR, který provádí odborné a dozorové činnosti v sektoru výroby a uvádění na trh krmiv. Tyto aktivity zajišťuje Sekce zemědělských vstupů (SZV) v působnosti Oddělení krmiv (OK) a Odboru kontroly zemědělských vstupů (OKZV).

Oddělení krmiv zodpovídá v oblasti kontroly krmiv za:

 • plánování úředních kontrol;
 • hodnocení úředně odebraných vzorků krmiv;
 • koordinaci výkonu úředních kontrol OKZV, včetně tvorby metodických pokynů;
 • evidenci krmivářských provozů;
 • administrativní činnosti, např. zajištění podkladů pro zahájení správního řízení;
 • spolupráci s MZe při koordinaci činnosti, úpravách národní legislativy atd.;
 • zveřejňování aktuálních zpráv o kontrolní činnosti SZV;
 • komunikaci se zástupci sdružení a spolků výrobní sféry;
 • spolupráci s dalšími složkami státní správy ČR i autoritami jiných členských států EU;
 • participaci na jednání výkonných výborů EU.

Odbor kontroly zemědělských vstupů zajišťuje výkon kontroly krmiv. Postupuje podle plánů kontrolní činnosti a v souladu s metodickými pokyny ÚKZÚZ. Kontroly jsou zaměřeny na všechny fáze výroby, skladování i označování krmiv, doplňkových látek a premixů včetně jejich uvádění na trh a používání. Zahrnují zejména ověření:

 • zavedení a zachovávání podmínek nezbytných pro registraci nebo schválení provozu;
 • provozování činností v rámci platné registrace provozu;
 • dodržování podmínek bezpečnosti a jakosti krmiv;
 • označování krmiv, doplňkových látek a premixů;
 • používání doplňkových látek v krmivech v souladu s jejich povolením;
 • výskytu zakázaných, nepovolených a nežádoucích látek a produktů v krmivech;
 • sledování geneticky modifikovaných organismů v krmivech;
 • používání krmiv v oblasti ekologického zemědělství.

Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa

 

Požadavky na označování a používání krmiv

Plánování kontrol krmiv

Výsledky analýz vzorků krmiv

Hodnocení obsahu doplňkových látek v krmivech

Cross ComplianceHACCPRASFF


Zprávy a publikace

 

 

Související odkazy