přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evidence hnojení

Vedení evidence hnojení je vyžadováno zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9, odst.5):

Podnikatelé v zemědělství a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni soustavně a řádně vést evidenci o hnojivech, statkových hnojivech a o pomocných látkách použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích. Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou povinni vést evidenci též o upravených kalech použitých na zemědělské půdě.

Evidence se uchovává nejméně 7 let. Způsob vedení evidence je stanoven ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a používání hnojiv (§ 9).

23. ledna 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, kde se mimo jiné zkracuje lhůta nezbytná k provedení zápisu do evidence (příloha č. 1 vyhlášky č. 377/2013 Sb.) o použitých hnojivech z jednoho roku na jeden měsíc.

Vyhláška byla několikrát novelizována, měnila se i tabulka s povinnými údaji. Pro vedení evidence hnojení tedy platí, že je nutné se řídit příslušnou verzí tabulky podle období, za které hnojení evidujete.

Tabulky ke stažení - příloha č. 2 vyhlášky

Evidenci hnojení není nutné vést přímo formou těchto tabulek, ale je nutné mít zaznamenány všechny údaje, které tabulka obsahuje, a evidenci  předkládat kontrole v tištěné formě (akceptuje se i vedení evidence v počítači). Další informace o vedení evidence naleznete na konci této stránky mezi odkazy v položce "Související".

Od 1. 8. 2004 je ve vyhlášce umístěna i tabulka průměrných obsahů živin ve statkových hnojivech (§ 7, odst. 1):

Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů pro účely určení přívodu živin do půdy v použitých statkových hnojivech, používají se údaje stanovené v příloze č. 3 vyhlášky tabulka A) Průměrný přívod živin ve statkových a organických hnojivech

 

UPOZORNĚNÍ - vedení evidence hnojení je podmínkou obdržení dotací (evidence hnojení je součást Zásad správné zemědělské praxe HRDP, požadavek OP apod.). Kontrolní orgány (SZIF, ÚKZÚZ, ČIŽP) dnes již vyžadují vedení evidence přesně podle vzoru ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., v závislosti na době provedeného hnojení (viz. formuláře ke stažení). Jiný způsob vedení evidence nemusí být uznán.

 

Informace spojené s činností Evidence hnojení

 

Kontakt:

Odbor kontroly zemědělských vstupů
Hroznová 63/2, 65606 Brno

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
ředitel odboru
543 548 309

 

 

Související odkazy