přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
4.7.2008

Žádost o zápis dalšího prostředku do úředního registru nebo o změnu v zápisu dalšího prostředku do úředního registru

Na podání žádosti o zápis dalšího prostředku do úředního registru nebo o změnu v zápisu dalšího prostředku do úředního registru se vztahuje ustanovení


10.1.2014

Žádost o souhlas s vydáním koncesní listiny k testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

Podmínkou pro vydání koncesní listiny k provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (dále jen „kontrolní testování“) je souhlas příslušného orgánu...


1.3.2008

Použití přípravků na ochranu rostlin nebo biocidních přípravků při podnikání ve venkovním prostředí

Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky na ochranu rostlin nebo biocidní přípravky ve venkovním prostředí, které jsou podle rozhodnutí o registraci pro včely a...


21.9.2011

Žádost o povolení přípravků na ochranu rostlin

Na podání žádosti o povolení přípravku na ochranu rostlin, žádosti o vzájemné uznávání povolení, žádosti o obnovení povolení, žádosti o změnu nebo zrušení povolení k přípravku nebo o...


6.5.2014

Žádost o povolení k souběžnému obchodu

Na podání žádosti o povolení k souběžnému obchodu se vztahují ustanovení článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze...


10.1.2014

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (dále též „ZAP“) spočívá v přezkoušení funkční způsobilosti ZAP. Kontrolní testování je dle zákona povinné pro...


3.9.2014

Ošetřování dřevěného obalového materiálu v sušárnách řeziva

Ošetřování dřevěného obalového materiálu dle požadavků zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících...


3.9.2014

Podmínky pro uznání funkční způsobilosti technického zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny řeziva)

Podmínkou pro udělení rozhodnutí o uznání funkční způsobilosti technického zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny řeziva) a jeho zápisu do rejstříku provozovatelů technických...


18.3.2015

Náhrada nákladů a ztrát podle § 76 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Osobě dotčené mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními (dále jen "MRO") uvedenými v § 76 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 326/2004 Sb., o...


16.3.2015

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu dle § 9 zákona č. 326/2004 Sb.,...

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední