přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vinohradnictví

V oblasti vinohradnictví provádí ÚKZÚZ následující činnosti:

  1. organizování, zakládání a hodnocení pokusů s révou
  2. vypracovávání podkladů pro vydání rozhodnutí o registraci odrůd révy a udílení národních ochranných práv k odrůdě
  3. vedení a rozšiřování referenční kolekce odrůd révy
  4. provádění zkoušek odrůdové pravosti klonů révy
  5. na základě pověření Správní Rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) provádění zkoušení odrůd révy pro udělení komunitárních odrůdových práv k odrůdě
  6. odebírání, ošetřování a zpracovávání vzorků čerstvých hroznů na víno pro Evropskou databanku izotopových hodnot vín
  7. uchovávání vzorků vín Evropské databanky izotopových hodnot
  8. spolupráce se subjekty v rámci Evropské databanky izotopových hodnot vín v ČR
  9. správa vinice: k.ú. Znojmo viniční trať Načeratický kopec
  10. správa sklepního hospodářství ÚKZÚZ.

Kontakty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce rostlinné výroby, Oddělení vinohradnictví

Ing. Ivana Ludvíková
tel. 515 304 123
mob. 737 267 244
ivanaludvikova@ukzuzcz
Bc. Martin Vajčner, MSc.
tel. 515 304 121
mob. 737 267 553
martinvajcner@ukzuzcz