přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační tituly

Vážení ovocnáři,

Pokud chcete v roce 2020 využít dotační tituly 1. R a 1.V, je nutno zažádat ÚKZÚZ o provedení šetření za účelem „Potvrzení ÚKZÚZ o vhodnosti lokality z hlediska výskytu regulovaných organizmů“.

Pro získání potvrzení je nutno vyplnit formulář „ŽÁDOST O PROVEDENÍ ODBORNÉHO ÚKONU PODLE ZÁKONA O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI“, který najdete na internetových stránkách ÚKZÚZ viz. následující odkaz: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/ochrana-proti-skodlivym-organismum/zadost-o-provedeni-odborneho-ukonu.html.

O šetření požádejte prosím co nejdříve, aby jej bylo možno v průběhu vegetace provést. Závěr z šetření bude podkladem pro potvrzení formuláře, který je požadován SZIF při vyúčtování dotačního titulu.

 

Žádosti zasílejte na adresu:

Ing. Tereza Vandělíková

Odbor terénní inspekce

Ztracená 1099/10

161 00 Praha

TerezaVandelikova@ukzuzcz