přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registrace sadů

ÚKZÚZ, Oddělení trvalých kultur provádí aktualizaci v evidenci ovocných sadů (konvenční i ekologické hospodaření), která je součástí systému LPIS (Land Parcel Identification System - systém pro vedení a aktualizaci registru půdních bloků).

Tento systém zahrnuje i ověřování farmářských bloků u vinic, chmelnic a ovocných sadů. V případě ovocných sadů je způsob a rozsah vyžadování údajů stanoven zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v §3q "Evidence ovocných sadů". ÚKZÚZ vede k tomuto účelu speciální Registr sadů, který je dnes součástí informačního systému Ministerstva zemědělství.

Ing. Petr Boleloucký, petrboleloucky@ukzuzcz, tel: 543 548 230, mob. 737 267 011

 

Přílohy

Související odkazy