přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registrace sadů

Vážení ovocnáři, v prvním letošním termínu pro hlášení sklizní dle §3q zákona č. 252/1997 tj. hlášení k 15. 6. 2020 jsme vás ještě jednotlivě oslovili dopisy. Vzhledem k tomu, že tento způsob je finančně i administrativně náročný, nebudeme již tyto jednotlivé výzvy zasílat. Žádáme vás proto podávání hlášení o odhadu sklizní prostřednictvím „Registru sadů“ na „Portálu farmáře“. Od podzimního termínu odhadu sklizní tj. 1. 9. 2020 svou zákonnou povinnost budete plnit pouze prostřednictvím „Portálu farmáře“. Na blížící se termíny budeme upozorňovat na internetových stránkách www.ukzuz.cz, sociálních sítích a prostřednictvím OUČR.

 

Bedna

 

ÚKZÚZ, Oddělení trvalých kultur ÚKZÚZ vede speciální Registr sadů, který je dnes součástí informačního systému Ministerstva zemědělství. Způsob a rozsah vyžadování údajů stanoven zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v §3q "Evidence ovocných sadů".

Dále provádí aktualizaci v evidenci ovocných sadů (konvenční i ekologické hospodaření), která je součástí systému LPIS (Land Parcel Identification System - systém pro vedení a aktualizaci registru půdních bloků). Tento systém zahrnuje i ověřování farmářských bloků u vinic, chmelnic a ovocných sadů.

Vedení Registru sadů  a aktualizaci LPIS provádějí pracovníci oddělení trvalých kultur a následující mapa působnosti znázorňuje i odpovědnost jednotlivých referentů.

Mapa rozdělení okresů (inspektoři OTI)

Kontakty na jednotlivé inspektory naleznete zde.

Související odkazy


25.5.2020

Upozornění na termín pro hlášení sklizní ovoce

Vážení ovocnáři, nezapomeňte, že termín 15. 6. je posledním dnem, kdy je možné podat hlášení ke sklizni.