přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sklizňové plochy chmelnic k 20. 8. 2015

20.8.2015

Sklizňová plocha chmele se zvyšuje, ale stále pomalu

I přes jednu z  historicky nejvyšších  výsadeb  chmele, která činila 430 hektarů k 20. 8. 2015 (v roce 2014 byla 406 hektarů) se nepodařilo razantně zvýšit plochy chmele. Byly zejména zrušeny plochy málo výnosné, zamokřené a s přestárlými porosty. Ke zvýšení sklizňové plochy v České republice došlo pouze o 162 hektarů na současných 4 622 hektarů, kterou eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Je to oproti loňsku (141 hektarů) velmi malý nárůst. Naposledy se vysazovala stejná plocha v roce 1997, a to také 430 hektarů.

V posledních letech opět sílí poptávka po jemném aromatickém chmelu ze strany obchodních firem a pivovarů.

Proto plocha Žateckého poloraného červeňáku byla pěstiteli navýšena, a to o 145 hektarů na současných 4 039 hektarů.

U odrůdy Sládek i přes výsaz, který činil 20 hektarů se plocha snížila o 3 hektary na stávajících 267 hektarů (zrušení starých porostů). Odrůda Premiant byla vysazována minimálně, a to pouze 3 hektary. Plocha též klesla o 7 hektarů na současných 180 hektarů.

Jednou ze zajímavých nových českých odrůd je odrůda Saaz Late, která byla nově vysázena na 20 hektarech. Plocha této odrůdy činí ke sklizni 34 hektarů.

Přílohy