přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Meziroční změny ve výměře a skladbě vinic v České republice

25.9.2014

Ke konci vinařského roku 2013/2014 tj. k datu 31. 7. 2014 eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 17 531 ha ploch vinic osázených moštovými odrůdami v České republice...

Ke konci vinařského roku 2013/2014 tj. k datu 31. 7. 2014 eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 17 531 ha ploch vinic osázených moštovými odrůdami v České republice. V minulém vinařském roce to bylo ke stejnému datu 17 404 ha. Meziroční nárůst ploch vinic je výsledkem snahy vinařů reagovat na trendy v oblibě vína jako kulturního nápoje.

Celková plocha vinic všech odrůd, moštových, stolních a podnožových včetně pokusných vinic k 31.7.2013 byla 17 557 hektarů. O rok později to je 17 668 ha, což je nárůst plochy o 0,6 %.  O více než jedno procento přibylo ploch vinic ve vinařské oblasti Čechy. Nejvyšší rychlost nárůstu ploch je v litoměřické vinařské podoblasti, kde se plocha zvýšila o 5 %, naopak v mělnické podoblasti klesla plocha vinic o 2%. Ve vinařské oblasti Morava meziročně stoupla plocha vinic o 0,61 %.

Tab. 1 Plocha vinic v meziročních datech

  Plocha vinic (ha)  
Vin. oblast/podoblast 2013 2014 přírůstek/úbytek (%)
Čechy 644,1334 652,433 1,29
Čechy-ostatní 10,2273 10,3034 0,74
Litoměřická 285,865 301,1582 5,35
Mělnická 348,0411 340,9714 -2,03
Morava 16912,825 17015,929 0,61
Mikulovská 4611,1138 4689,0481 1,69
Morava-ostatní 9,4143 9,5605 1,55
Slovácká 4312,9902 4354,2333 0,96
Velkopavlovická 4823,6726 4836,8679 0,27
Znojemská 3155,6341 3126,2192 -0,93
Celkem 17556,9584 17668,362 0,63

Zdroj: ÚKZÚZ

Nejvíce vysazovanou odrůdou se stala aromatická odrůda Pálava. Pěstuje se na ploše 416 ha. Meziroční nárůst její plochy je 12%. Dynamicky se zvyšují plochy odrůd skupiny PIWI. To jsou tzv. ekologické ( interspecifické )odrůdy. Jejich nárůst je v souhrnu téměř 20%. V této skupině je odrůdou s největší výměrou 162 ha Hibernal. Jeho plocha se zvětšila skoro o 19%. Na dalších místech jsou odrůdy Solaris 33 ha - 23%, Johanniter 15 ha – 38%. Z odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR je to Malverina, pěstovaná na 10 ha, což je o 13% víc než v roce minulém.  Z modrých interspecifických odrůd se nejvíce pěstuje Cabernet Cortis a to na ploše 8 ha.

Tab.2 Výměra odrůd skupiny PIWI v ha

Odrůda 2013 2014 Meziroční přírůstek (%)
Hibernal 136,4256 162,0485 18,78
Solaris 26,886 33,1002 23,11
Johanniter 11,2788 15,5983 38,30
Malverina 9,0045 10,1976 13,25
Cabernet Cortis 7,0792 8,1839 15,60
Regent 6,5663 7,4179 12,97
Savilon 5,3343 5,4621 2,40
Laurot 4,4717 5,2222 16,78
Saphira 4,1814 4,5391 8,55
Bianca 3,6003 4,0232 11,75
Merzling 2,893 3,939 36,16
Sevar 2,6162 3,5611 36,12
Phoenix 1,7536 1,9398 10,62
Rinot 1,2524 1,4578 16,40
Helios 1,161 1,3932 20,00
Muscaris 1,0491 1,2911 23,07
Bronner 0,875 1,1156 27,50
Erilon 0,2 0,28 40,00
Nativa 0,1986 0,273 37,46
Kofranka 0,165 0,2322 40,73
Vesna 0,05 0,0889 77,80
Monarch 0,0348 0,0624 79,31
Cerason 0,0222 0,044 98,20
Baron 0,0074 0,0222 200,00
Celkem 223,5061 267,4701 19,67

Zdroj: ÚKZÚZ