přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pro nepřidělení sankcí za výsadby vinic je potřeba informovat ÚKZÚZ

19.5.2020

V souvislosti s mimořádným opatření Evropské komise sdělujeme vinohradníkům, kteří jsou držiteli povolení nové nebo opětovné výsadby, a kterým v letošním roce 2020 vyprší jejich platnost z důvodů ztížených podmínek pro realizaci výsadby, aby o úmyslu nevysadit vinici informovali pracoviště ÚKZÚZ - Registr vinic, a to do 31. 12. 2020.

Informaci stačí podat písemně (i emailem). Pokud tak neučiníte hrozí, že Vám bude udělena sankce.

Uvedené vyplývá  z čl. 1 odst. 2 prováděcího Nařízení Komise (EU) 2020/601. 

O mimořádných opatřeních Evropské komice a neukládání správních sankcí ze strany ÚKZÚZ, týkajících se  udělených povolení pro novou výsadbu (PONV) a povolení pro opětovnou výsadbu po vyklučení (POOV) v letech 2017 a 2018, jsme informovali začátkem května viz https://bit.ly/3de24P0.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem