přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vzory popisu odrůd s úředně uznaným popisem

2.8.2018

Zveřejňujeme vzory popisů k jednotlivým druhům, které mají sloužit jako příloha k žádosti o registraci odrůdy s ÚUP.

Koncem roku 2017, konkrétně 1. listopadu nabyla účinnosti novela Zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby). Tato novela upravuje nově uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů. Změny se týkají zejména odrůd, které byly před novelizací uváděny do oběhu jako „odrůdy s popisem uloženým u dodavatele“.

Nově byly tyto odrůdy rozděleny do dvou skupin, první skupinu tvoří odrůdy s „úředně uznaným popisem“, kterých většina byla zapsána s tímto popisem hromadně prostřednictvím vyhlášky č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy a další je možno po splnění podmínek a uhrazení administrativního poplatku zapsat i nyní.

Nově vzniklou skupinou je rozmnožovací materiál podle § 3d výše uvedeného zákona, kde je popis uložen u dodavatele, tento popis však musí mít stejné parametry jako popis, který je přikládán k žádosti o zapsání odrůdy jako odrůdy s ÚUP.

Z výše uvedených důvodů proto zveřejňujeme vzory popisů k jednotlivým druhům, které mají sloužit jako příloha k žádosti o registraci odrůdy s ÚUP, nebo jako vzor pro zhotovení popisu dodavatelem, který chce uvádět do oběhu odrůdy dle § 3d výše uvedeného zákona.

Přílohy