přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Školení IP révy vinné

26.2.2018

informace ke školením

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ve spolupráci se

Svazem vinařů České republiky a Ekovínem

 
pořádají školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

 

Náplň samotného školení IP v roce 2018

8.00 – 8.40

Abiotikózy révy vinné - projev, příčiny

a opatření k omezení výskytu

P. Ackermann, Ekovín

8.40 – 9.20

Choroby kmene révy vinné a jejich hospodářská významnost ve vztahu k výsledkům výzkumu Mendelea - ústavu genetiky Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.

9.20 – 10.00

Zhodnocení sezóny 2017 z hlediska ochrany rostlin

Ing. M. Vrabec

10.00 – 10.15

Přestávka

 

10.15 – 10.45

Studie ozelenění vinic ve vztahu k humusu

Dr. W. Hartl, Bioforschung Austria

10.45 – 11.25

Pěstitelé révy vinné a zákon o vinohradnictví v roce 2018

R. Gruna, ÚKZÚZ

11.25 – 11.55

Aktuální výskyty kříska révového – jeden z příkladů informací na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ

J. Beránek, ÚKZÚZ

11.55 – 12.10

Přestávka

12.10 – 12.30

Stav administrace podopatření IP révy vinné a výklad některých podmínek tohoto opatření

J. Makovský/D. Kuna

12.30 – 13.00

SZIF – průběh kontrol 2017 a návrh 2018, jak bude kontrolováno ozelenění

O. Krym, SZIF

13.00 – 14.00

Prezentace firem

 
Termíny a místa školení IP v roce 2018:

 

Datum

Místo

16.02.2018 

Zámek Mikulov - v rámci druhého dne konference VINOENVI (program konference najdete zde)

27.02.2018

Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera

13.03.2018

Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)

20.03.2018

Svatobořice - Mistřín Kulturní dům

10.04.2018

Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.

24.04.2018

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditel

 

 

Veškeré informace ke školení naleznete na webové stránce http://www.skoleniip.cz/

a on-line registrace naleznete na webové stránce http://www.skoleniip.cz/index

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem