přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Xylella fastidiosa

Aktuální informace


27.9.2018

Nařízení ÚKZÚZ - Xylella fastidiosa

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa. AKTUALIZACE PŘÍLOHY "SEZNAM HOSTITELSKÝCH ROSTLIN BAKTERIE XYLELLA FASTIDIOSA".


28.6.2017

Podezření z výskytu bakterie Xylella fastidiosa v ČR se nepotvrdilo

Tisková zpráva – Ukončené podrobné testování prováděné také v zahraničí nepotvrdilo u žádného ze vzorků rostlin podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa. V tuto chvíli můžeme území ČR považovat za prosté výskytu této nebezpečné bakterie.


12.6.2017

Nařízení č. 2

Cílem nařízení je uplatnit dostupná opatření, která je třeba přijmout k zamezení šíření bakterie Xylella fastidiosa na území ČR.


2.6.2017

Xylella fastidiosa rozšíření biologie škodlivost k publikaci

Prezentace z odborného semináře ÚKZÚZ a MZe – Opatření proti zavlékání a šíření fytokaranténní bakterie Xylella fasticiosa v České republice


2.6.2017

Návrh akčního plánu ÚKZÚZ Xylella fastidiosa - MZe 12052017

Prezentace z odborného semináře ÚKZÚZ a MZe – Akční plán opatření proti šíření bakterie Xylella fastidiosa v ČR pro rok 2017


19.4.2017

Vyčleněné kontakty pro přímou komunikaci s markety PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

v souvislosti s bakterií Xylella fastidiosa


19.4.2017

Územní působnost a kontakty na rostlinolékařskou inspekci

v souvislosti s bakterií Xylella fastidiosa


12.4.2017

Fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa - aktuální informace

O vážném podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v České republice jsme informovali prostřednictvím tiskové zprávy dne 29. 3. 2017. Podezření vzniklo na základě šetření prodeje rostlin vítodu myrtolistého (Polygala myrtifolia) původem ze španělské okrasné školky. Z té pocházely rostliny, které byly napadené a byly zachyceny mimo území ČR. V současné době stále probíhá testování vzorku odebraného z dosud jediné zajištěné rostliny vítodu.


29.3.2017

Vážné podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v Česku

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje o vážném podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa na území České republiky. Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, přičemž působí velmi významné hospodářské škody. Jedná se v současnosti o nejzávažnější rostlinolékařský problém v Evropě.