přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Manuály

V manuálech jsou uveřejněny termíny a způsob provádění rostlinolékařských kontrol určitých rostlinných komodit rizikových z hlediska šíření určitých škodlivých organismů.

Před uvedením na vnitřní trh EU musejí být tyto komodity podrobeny rostlinolékařské kontrole v místě produkce, kterou zajišťují osoby registrované podle § 12 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.


6.5.2014

Manuál pro pěstitele rozmnožovacího materiálu bramboru

Termíny a způsob provádění prohlídek rozmnožovacího materiálu bramboru zajišťovaných registrovanými právnickými nebo fyzickými osobami podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění povinnosti registrovaných osob podle § 13 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.


22.10.2012

Manuál pro pěstitele reprodukčního materiálu lesních dřevin

Termíny a způsob provádění prohlídek reprodukčního materiálu lesních dřevin zajišťovaných registrovanými právnickými nebo fyzickými osobami podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění povinnosti registrovaných osob podle § 13 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.


28.5.2012

Manuál pro pěstitele rozmnožovacího materiálu ovocných plodin

Termíny a způsob provádění prohlídek rozmnožovacího materiálu ovocných plodin zajišťovaných registrovanými právnickými nebo fyzickými osobami podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění povinnosti registrovaných osob podle § 13 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.


26.7.2011

Manuál pro pěstitele zeleniny

Termíny a způsob provádění prohlídek zeleniny, zajišťovaných registrovanými právnickými nebo fyzickými osobami podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění povinnosti registrovaných osob podle § 13 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.


5.5.2011

Manuál pro pěstitele okrasných rostlin

Termíny a způsob provádění prohlídek okrasných rostlin zajišťovaných registrovanými právnickými nebo fyzickými osobami podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění povinnosti registrovaných osob podle § 13 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.