přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
23.6.2021

Účinný plán, podle kterého se postupuje v případě podezření na výskyt nebo zjištění výskytu regulovaných škodlivých organismů – VZOR DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 46 KB)


6.1.2021

Kontroly ÚKZÚZ ve školkách lesních dřevin k ověření nepřítomnosti bakterie Xylella fastidiosa PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 150 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při dovozu do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání /příloha XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 účinného od 14.12.2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 208 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají rostlinolékařským osvědčením, jakož i těch, pro jejichž dovoz na území Unie nejsou taková osvědčení požadována /příloha XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 účinného od 14.12.2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 554 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie /příloha VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 716 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán /příloha VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 153 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas /příloha XIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 134 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostl. produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas s označením „PZ“ (příp. též „CHZ“) /příloha XIV nařízení (EU) 2019/2072 účinného od 14.12.2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 138 KB)


18.2.2020

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy /příloha III prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 154 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž zavádění do určitých chráněných zón je zakázáno /příloha IX prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 137 KB)

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední