přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při dovozu do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání /příloha XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 účinného od 14.12.2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 208 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají rostlinolékařským osvědčením, jakož i těch, pro jejichž dovoz na území Unie nejsou taková osvědčení požadována /příloha XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 účinného od 14.12.2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 554 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie /příloha VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 716 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán /příloha VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 153 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas /příloha XIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 134 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostl. produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas s označením „PZ“ (příp. též „CHZ“) /příloha XIV nařízení (EU) 2019/2072 účinného od 14.12.2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 138 KB)


18.2.2020

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy /příloha III prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 154 KB)


18.2.2020

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii a jejich příslušné kódy /příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 242 KB)


18.2.2020

Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (RNŠO) a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami /příloha IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 367 KB)


18.2.2020

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídající zvláštní požadavky na jejich přemísťování v rámci území Unie /příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 účinného od 14. 12. 2019/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 197 KB)

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední