přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ÚKZÚZ nařídil mimořádná rostlinolékařská opatření proti houbě škodící borovicím a douglasce tisolisté

17.3.2020

Na základě rozhodnutí Evropské komise nařídil ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování houbového patogenu Fusarium circinatum. Tento karanténní škodlivý organismus pro území EU napadá rostliny borovice a douglasku tisolistou.

Nařízení stanovuje mimo jiné fytosanitární požadavky pro přemísťování hostitelských rostlin tohoto patogenu v EU, požadavky pro přemísťování dřeva a kůry hostitelských rostlin a dřevěných obalů z vymezených území v EU, kde se F. circinatum vyskytuje, do ČR. Dále požadavky pro dovoz rizikových komodit ze třetích zemí do ČR  a opatření, která by se musela přijmout v případě průniku tohoto patogenu na území ČR.

ÚKZÚZ v rámci cíleného úředního průzkumu výskytu tohoto škodlivého organismu provádí diagnostiku odebraných vzorků, která byla doposud s negativním výsledkem.

Nejen díky rostlinolékařské kontrole ÚKZÚZ, ale i dalším rostlinolékařským úřadům ve členských státech EU, se tento patogen nerozšířil v celé Evropské unii. Jeho výskyt nadále zůstává omezen na Španělsko a Portugalsko. V těchto zemích se vyskytuje převážně ve školkách a lesích, ale i v soukromých zahradách.

Toto nařízení zrušuje původní Rozhodnutí  Státní rostlinolékařské správy týkající se houby Gibberella circinata Nirenberg & O‘ Donnell  z roku 2007.

 

Více informací o Fusarium circinatum  naleznete na Rostlinolékařském portálu.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem