přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Školení IP révy vinné - informace ke školením

7.2.2017

Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ve spolupráci se

Svazem vinařů České republiky a Ekovínem

 
pořádají školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

V roce 2017 bude organizováno školení ve dvou variantách – jako samotné školení nebo na konferenci VINOENVI v rámci jejího druhého dne – 17. 2. 2017. Školení IP při VINOENVI bude mít částečně odlišný - nadstavbový program - více na http://www.svcr.cz/skoleni-integrovane-produkce-reva-vinna

Náplň samotného školení IP v roce 2017

8:00 – 8:40 Zásady při používání přípravků na ochranu rostlin (POR) ve vinicích; interpretace legislativy – např. evidence POR, dobrá praxe, výsledky kontrol a upozornění na možné problémy (I. Martincová, A. Blažková) – 40 min.

8:40 – 8:55 Vysvětlení používání tzv. pomocných látek a POR/hnojiv - na principu podmínek v ekologickém zemědělství (M. Prudil) – 20 min

8:55 - 9:25 Registrace vinic, novela zákona o vinohradnictví a vinařství (R. Gruna) – 30 min

9:25 – 10:00 Výskyt a identifikace reziduí POR v listech a hroznech po určitém časovém období (M. Prudil) – 30 min.

10:00 – 10:10 Přestávka

10:10 – 11:25 Vhodnost POR do systémů IP révy, mísitelnost apod. (dodavatelé POR sdružené v CCPA + fa. Biocont Lab.) – 75 min.

11:25 – 12:10 Vyhodnocení podmínek výskytu chorob a ochrany rostlin v révě v roce 2016 a doporučení pro rok 2017 (P. Ackermann) – 45 min.

12:10 – 12:20 Přestávka

12:20 – 13:10 Využití dusíku ve výživě révy, novinky ve výživě révy (p. Hartl – AT) – 50 min. – 45 min.

13:10 – 14:00 prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. Cesty k dosažení kvalitního vína - vliv zelených prací, ochrany, hnojení a závlahy na změny kvalitativních parametrů a typu vína.

14:00 – 16:00 oběd a vydávání „Osvědčení o absolvování školení“

 
Termíny a místa školení IP v roce 2017:

Datum

místo

17.02.2017

Mikulov zámek – v rámci konference VINOENVI

03.03.2017

Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera

20.03.2017

Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)

10.04.2017

Svatobořice-Mistřín Kulturní dům

24.04.2017

Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.

12.05.2017

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

 

Poslední termín školení  v roce 2017 je 28. 8. 2017.

Veškeré informace ke školení - http://www.svcr.cz/skoleni-integrovane-produkce-reva-vinna

On-line registrace naleznete na webové stránce http://www.skoleniip.cz/index