přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Referenční laboratoře

Za účelem prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní diagnostické činnosti na úseku odborných rostlinolékařských činností vykonávaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle § 5 odst. 3 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona") jsou laboratoře Odboru diagnostiky škodlivých organismů rostlin ÚKZÚZ národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů.

Národní referenční laboratoř koordinuje činnost referenčních laboratoří.

Ústav pověřuje právnické osoby, které se přihlásí na jeho výzvu, výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3. zákona.

Pokud laboratoř nemůže doložit splnění technických požadavků dle vyhlášky č. 73/2014 Sb., o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře Osvědčením o akreditaci vydaným Českým institutem pro akreditaci na pověřovanou činnost, pak podá Žádost o provedení posouzení plnění technických požadavků na Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin ÚKZÚZ.

Plnění podmínek stanovených zákonem je pravidelně u pověřených referenčních laboratoří ověřováno v tříletých periodách, které se počítají od data vydání rozhodnutí. Neakreditovaná laboratoř (na pověřenou činnost) umožní pracovníkům ODŠOR ÚKZÚZ kontrolu plnění technických požadavků v rozsahu stanoveném vyhláškou.

Seznam pověřených referenčních laboratoří

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky (ÚKZÚZ OdMPZ/OdDŠOR/OMPZ)


 

Přílohy

Související odkazy

Související legislativa