přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Diagnostická činnost

Diagnostické laboratoře Odboru diagnostiky (ÚKZÚZ) provádějí komplexní diagnostiku škodlivých organismů, určování původců chorob a poškození rostlin, testování a detekci škodlivých organismů rostlin.

Součástí práce diagnostických laboratoří je rozvoj, zavádění, optimalizace, validace a standardizace diagnostických metod, udržování a rozšiřování sbírek srovnávacího materiálu a rozvoj databáze obrazového materiálu poškození a chorob rostlin a škodlivých organismů.

Vedle zajištění vlastní rostlinolékařské diagnostiky laboratoře plní funkci ústředního zdroje směrodatných informací v příslušných úsecích odborných rostlinolékařských činností, podílejí se na analýzách rizik škodlivých organismů a odborně spolupracují při tvorbě české legislativy a implementaci legislativy EU týkající se diagnostiky a zkušebnictví.

Diagnostické laboratoře Ústavu spolupracují s diagnostickými laboratořemi a příslušnými vědeckými a výzkumnými pracovišti na národní i mezinárodní úrovni a podílejí se na výzkumných úkolech souvisejících s diagnostickou nebo zkušební činností, jsou zapojeny do mezinárodních programů a projektů (EUPHRESCO, COST) a účastní se práce v mezinárodních odborných organizacích (např. EPPO).


Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, Šlechtitelů 773/23, Holice, 77900 Olomouc

 

Související odkazy