přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Akreditace

Laboratoře Odboru diagnostiky ÚKZÚZ mají od roku 2007 zavedený systém řízení kvality. V lednu 2008 bylo Českým institutem pro akreditaci uděleno diagnostickým laboratořím první Osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Předmětem akreditace je chemická, mikrobiologická, sérologická detekce a identifikace patogenních organismů ve vzorcích biologického materiálu, substrátů, půd, kalů, závlahových a odpadních vod vymezená přílohou aktuálního osvědčení o akreditaci, která jmenovitě uvádí seznam všech akreditovaných metod.

 


Akreditační okénko

Odbor diagnostiky obhájil statut akreditované laboratoře a získal nové Osvědčení s platností do 7. 1. 2021.

Flexibilní rozsah akreditace:
Od 1. 4. 2019 byl uplatněn flexibilní rozsah akreditace u zkoušky č. 9  Detekce a identifikace fytopatogenních bakterií metodou PCR (dle přílohy k osvědčení o akreditaci). Rozšíření škály testovaných fytopatogenních bakterií o bakterie Pantoea ananatis, Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas campestris campestris, Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas vesicatoria.


 

Přílohy