přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Laboratorní diagnostika

Laboratoře Odboru diagnostitky ÚKZÚZ podle § 5 odst. 3 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vykonávají působnost Národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů na úseku rostlinolékařské péče.

Diagnostické laboratoře Ústavu rozborují zpravidla vzorky odebrané rostlinolékařskými inspektory, kterým také předávají výsledky rozborů.

Laboratorní diagnostika je specializovaná podle jednotlivých skupin škodlivých organismů v rámci oborů bakteriologie, entomologie, mykologie, nematologie a virologie. Pro potřebu detekce a identifikace vybraných ŠO jsou využívány biochemické metody.

V rámci laboratorní diagnostiky se rovněž zpracovávají a vyhodnocují denní úlovky mšic ze sítě sacích pastí pravidelně publikované v Aphid bulletinu.


 

Diagnostická činnost

Akreditace

Testování rezistencí

 


Oddělení diagnostická laboratoř Olomouc x (281020)
Šlechtitelů 773/23, Holice, 77900 Olomouc
diagnostika@ukzuzcz
Oddělení diagnostická laboratoř Havlíčkův Brod x (281010)
Konečná 1930, 58001 Havlíčkův Brod
diagnostika@ukzuzcz
Diagnostická laboratoř Praha x (281001)
Ztracená 1099/10, 16100 Praha 6
diagnostika@ukzuzcz
Diagnostická laboratoř Opava x (281002)
Jaselská 552/16, 74601 Opava
diagnostika@ukzuzcz


Přílohy

Související legislativa