přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oddělení metod integrované ochrany rostlin

Oddělení metod integrované ochrany rostlin (OdMIOR) je odborný útvar ÚKZÚZ, jehož hlavní náplní je metodické řízení a částečně i kontrola vybraných činností prováděných na základě zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, který, mimo jiné, ukládá ÚKZÚZ monitorování a aktuální informování o výskytu škodlivých organismů (ŠO) na území České republiky. Vlastní monitoring ŠO zajišťují inspektoři Odboru rostlinolékařské inspekce (ORLI) ÚKZÚZ, metodické řízení a správu dat pak pracovníci Oddělení metod integrované ochrany rostlin.

Činnost oddělení metod integrované ochrany rostlin zahrnuje

  • metodické řízení a koordinace monitoringu neregulovaných škodlivých organismů a poruch včetně stanovení vhodných metod monitoringu jednotlivých ŠO a monitorovacích pomůcek,
  • odborná správa databáze výsledků celostátního monitoringu škodlivých organismů a poruch, tzv. IS Monitoring,
  • odborná správa aplikací využívaných veřejností k ochraně rostlin:
RLportál

RLportál

Mapa ŠO

Mapa ŠO

Světelné lapače

Světelné lapače

  • metodické řízení a závěrečné zpracování výsledků průzkumů výskytu a rozšíření vybraných ŠO na území ČR prováděného pracovníky ORLI
  • metodické řízení postupů pro sledování biologické účinnosti geneticky modifikované kukuřice, pro kontrolu dodržování pravidel koexistence a odstupu od státních hranic při pěstování geneticky modifikovaných odrůd kukuřice. Kontroly jsou zaměřené na dodržování povinných izolačních vzdáleností (400 m) mezi porosty s geneticky modifikovanými a nemodifikovanými plodinami resp. vzdálenost od státních hranic,
  • spolupráce s Referátem zkušebnictví Odboru diagnostiky ÚKZÚZ, založená na ověřování účinnosti kombinací chemických látek a biologických preparátů (tzv. studium kompatibility) v polních podmínkách.
  • spolupráce s pěstitelskými svazy a výzkumnými pracovišti
  • zpracovávání odborných posudků a analýz problematiky rostlinolékařské péče pro zřizovatele MZe ČR a posudků Certifikovaných metodik pro zemědělskou praxi – externí oponenti státní správy,
  • přednášková činnost a školení pro pracovníky státní správy, zemědělce a drobné pěstitele,
  • šíření rostlinolékařské osvěty v zemědělském tisku, odborných a vědeckých časopisech.

 

Přílohy