přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dodržování obecných zásad IOR

Členské státy jsou povinny zajistit profesionálním uživatelům nezbytné podmínky pro uplatňování integrované ochrany rostlin nebo podpořit jejich zavedení. Jednou z cest, jak tuto povinnost naplnit je zpracování plodinově specifických metodických postupů pro uplatňování obecných zásad IOR, které bude na svých stránkách shromažďovat a aktualizovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Klíčové pro profesionální uživatele pesticidů je ujasnit si předem co je povinné a co je dobrovolné. Povinné je dodržování 8 obecných zásad, vyplývajících ze směrnice, které profesionální uživatel musí dodržovat v souladu s informacemi poskytnutými v pokynu od 1. 1. 2014. Dobrovolné bude dodržování plodinově specifických metodických postupů, které budou pouze „návodem“, jak správně tyto obecné zásady IOR u konkrétní plodiny či skupiny plodin naplňovat.