přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dodržování obecných zásad IOR

Členské státy jsou povinny zajistit profesionálním uživatelům nezbytné podmínky pro uplatňování integrované ochrany rostlin (IOR) nebo podpořit jejich zavedení. Jednou z cest, jak tuto povinnost naplnit je zpřístupnit veškeré dostupné informace vztahující se k IOR pomocí webových nástrojů.

ÚKZÚZ v roce 2014 spustil aplikaci Rostlinolékařský portál, kde publikuje informace typu:

plodinových metodik IOR
aktuálních výskytů škodlivých organismů (ŠO)
prognóz pro vybrané druhy chorob a škůdců
fotogalerie
rezistencí
metodik monitoringu škodlivých organismů (ŠO).  

 

Metodiky IOR

Metodiky IOR

 

Fotogalerie

Fotogalerie

 

Prognostické modely

Prognostické modely

 

Rezistence

Rezistence

Nedílnou součástí RL portálu je i Semafor přípravků, který zobrazuje seznam povolených přípravků v barevném rozlišení podle rizikovosti pro jednotlivé složky životního prostředí. 

Semafor přípravků

Semafor přípravků

Kontroly dodržování IOR

V návaznosti na stanovené povinnosti vyplývající ze směrnice 2009/128/ES byl v roce 2014 zaveden kontrolní systém, podle něhož byly v roce 2014 provedeny úřední kontroly u zemědělců, kteří používají přípravky na ochranu rostlin v rámci svého podnikání (tzn. u profesionálních uživatelů přípravků). V roce 2015 přistoupil ÚKZÚZ, z důvodů změn ve výkladu implementace IOR samotnou Evropskou Komisí, k revizi kontrolního systému a jeho adaptaci na specifika současné české rostlinné prvovýroby. Od tohoto roku je pak s menšími úpravami každoročně zemědělské veřejnosti předkládán XLSX formulář IOR Otevírá se do nového okna. (190 KB)  ve zjednodušené struktuře zaměřený na komplexní pojetí IOR v úzké návaznosti na související problémy pěstování rostlin, resp. obdělávání zemědělské půdy v České republice. Míra zavádění IOR je hodnocena pomocí bodového systému.

Aktuální informace pro pěstitele polních plodin jsou PDF zde Otevírá se do nového okna. (8 MB) .

Sankce mohou být uděleny za prokazatelné porušení povinnosti jasně formulované v zákoně, nebo v zákonech souvisejících (např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech nebo vyhláška č. 32/2012, Sb. o přípravcích a dalších prostředích na ochranu rostlin), a pokud je toto porušení spojeno s možným následným snížením dotace za porušení podmínek stanovených v rámci systému Cross Compliance následuje správní řízení o snížení této dotace.

Výstupy kontrol zásad IOR v letech:

Více informací k problematice IOR je možné získat na pracovišti

Oddělení ekologického zemědělství

Ing. Martin Prudil, Ph.D.
vedoucí oddělení
Hroznová 63/2, 60300 Brno
tel. 543 548 386
martinprudil@ukzuzcz

Ing. Pavla Šenkeřiková
Hroznová 63/2, 60300 Brno
mob. 724 248 903
pavlasenkerikova@ukzuzcz {PavlaSenkerikova@ukzuzcz}