přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hraboš polní

6.2.2020

Aktuální informace k výskytům hraboše polního, prevence a ochrana před kalamitními výskyty formou otázek a odpovědí.


OTÁZKY A ODPOVĚDI k prevenci a ochraně před kalamitními výskyty hraboše polního
 

hraboší nory


SROVNÁNÍ PODMÍNEK POVOLENÝCH APLIKACÍ (PDF)

OZNÁMENÍ APLIKACE PŘÍPRAVKU PRO HUBENÍ HLODAVCŮ (DOC)

Linky na web SZIF - VYŠŠÍ MOC
Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti včetně příloh

Jednotná
žádost (PDF)

6. 3. 2020 - Aktualita ÚKZÚZ - Výskyt hraboše polního v únoru 2020
Zhodnocení stavu populace hraboše polního za únor 2020 potvrzuje obecný pokles populací a lze jej srovnat s jarem 2019. Celorepublikový průměr intenzity hrabošů je však na 13násobku prahu škodlivosti, což představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvýšené aktivitě hrabošů v jarním období. Nejvyšší nárůst výskytu hraboše je na Vysočině....

26. 2. 2020 INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE - postup při řešení kalamitního výskytu hraboše

13. 2. 2020 Tisková zpráva ÚKZÚZ - Podmínky aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR
Tisková zpráva – ÚKZÚZ zveřejňuje možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení stále trvajícího kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je možná i aplikace rozhozem. Aplikace rozhozem na jednotlivých pozemcích je podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně. Podmínky aplikací maximálně zohledňují minimalizaci rizik pro necílové organismy....

Vydaná Nařízení o povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravků na ochranu rostlin (PDF)

28. 1. 2020 - aktualita ÚKZÚZ - Výskyt hraboše polního v lednu 2020
Přestože aktuální monitoring hraboše polního prováděný inspektory ÚKZÚZ potvrzuje mírný pokles populace na většině zemědělských ploch, (snížení oproti stavu v prosinci 2019 o 17 %) aktuální počty v průměru přesahují 1000 aktivních východů z nor na ha. Stav populace je stále srovnatelný se situací na přelomu srpna a září (letní populace). Stále platí, že pokud se nezmění ráz počasí, můžeme očekávat v únoru a březnu masivní invazi mladých hrabošů, kteří se narodili v průběhu ledna (hraboši se mohou v průběhu mírných zim množit)…..

Lednové výskyty - grafické znázornění 

23. 1. 2020 - tisková zpráva MZe - Po posouzení inspektory bude možné na nejvíce postižených pozemcích mimořádně nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů
Tisková zpráva – Na pozemcích, na kterých populace hraboše překročí pětinásobek prahu škodlivosti, budou moci inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů. S ohledem na mírnou zimu, narůstající stavy populace hraboše a případná zdravotní rizika pro obyvatele jde o nezbytné opatření. Podrobnosti povolení a postupu pro zemědělce budou zveřejněny do konce února. Postup byl konzultován s Ministerstvem zdravotnictví (MZd) i s Ministerstvem životního prostředí (MŽP)…..

23. 1. 2020 - vyjádření zástupce ÚKZÚZ Miroslava Floriána v diskusi na ČT24


ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL - Aktuální mapy výskytu

 

hrabosi nory


Komentář k populační dynamice hraboše - Přírodovědecká fakulta UP - Katedra ekologie a životního prostředí: Prof. MVDr. Emil Tkadlec

Z historie - Přemnožování hlodavců trápí zemědělce od nepaměti. Co při hraboší kalamitě radil zemědělcům v roce 1907 agrární časopis Venkov, si můžete pročíst na níže uvedených lincích. 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:1a3d13b0-ce2d-11e7-9c14-005056827e51?page=uuid:cb6b02f0-ce46-11e7-b059-5ef3fc9ae867

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:1a3d13b0-ce2d-11e7-9c14-005056827e51?page=uuid:cb795ad0-ce46-11e7-b059-5ef3fc9ae867