přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hraboš polní 2020

6.2.2020

Aktuální informace k výskytům hraboše polního, prevence a ochrana před kalamitními výskyty.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

hraboší nory

 

INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE

(informace pro žadatele týkající se zásahu cizí moci, informace k náhradě nákladů a ztrát za nařízená MRO atd.)


PLATNOST MIMOŘÁDNÝCH NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ PROTI HRABOŠI POLNÍMU VYPRŠELA

Upozorňujeme, že platnost Nařízení ÚKZÚZ k omezenému a kontrolovanému použití přípravků Ratron GW a Stutox II k omezení populací přemnoženého hraboše polního vypršela ke dni 11. 6. 2020.

ÚKZÚZ proto nadále přijímá podněty k provedení šetření početnosti hraboše polního a ověření dosažení jeho kalamitního přemnožení výhradně za účelem vydávání stanovisek pro SZIF.

Šetření za tímto účelem lze realizovat v porostech plodin, kde ho lze s ohledem na vývoj porostu objektivně provést. Nadále však bude  ÚKZÚZ provádět rutinní monitoring výskytu hraboše a informace o vývoji jeho populace budou v měsíčních intervalech publikovány na webových stránkách i FB profilu ÚKZÚZ.

 

AKTUALITY K VÝSKYTŮM

Výskyt hraboše polního v červnu 2020
Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v červnu 199 aktivních východů z nor na hektar, což odpovídá letnímu prahu škodlivosti, který je 200 aktivních východů z nor na hektar. I přes mírné zvýšení stavu populací je patrné, že k masivní gradaci již v tomto roce plošně nedojde. Lokálně však intenzita výskytu hraboše může stoupat, což se v průběhu června projevilo např. ve Středočeském a Jihočeském kraji. 

Výskyt hraboše polního v květnu 2020
Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů dosáhl v květnu 1,7násobku prahu škodlivosti (83 aktivních nor na ha, vztaženo k prahu škodlivosti 50 nor/ha). Populace hraboše klesly na úroveň odpovídající počátku roku let bez gradace. Překročení aktuálního prahu škodlivosti (200 aktivních nor na ha), který platí od 1. 6., se drží na jižní Moravě a v jižních Čechách. Mírné riziko představuje též Moravskoslezský kraj. Tím, že se mění práh škodlivosti, lze očekávat v průběhu června v jednotlivých krajích spíše další pokles míry rizika ohrožení zemědělských porostů.  

Výskyt hraboše polního v dubnu 2020
Z dat ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v dubnu 4násobku prahu škodlivosti (217 aktivních nor na ha). Nejpočetnější stavy hrabošů byly zaznamenány v porostech řepky, vojtěšky, jetele a trvalých travních porostech, nejmenší pak v obilninách.

Výskyt hraboše polního v březnu 2020
Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v březnu 10násobku prahu škodlivosti, i nadále se drží vysoko nad prahem škodlivosti. Tento stav představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvyšující se aktivitě hrabošů v jarním období. Nárůst populační hustoty hrabošů byl v březnu zaznamenán ve Středočeském, Olomouckém a zejména v Pardubickém kraji.

Výskyt hraboše polního v únoru 2020
Zhodnocení stavu populace hraboše polního za únor 2020 potvrzuje obecný pokles populací a lze jej srovnat s jarem 2019. Celorepublikový průměr intenzity hrabošů je však na 13násobku prahu škodlivosti, což představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvýšené aktivitě hrabošů v jarním období. Nejvyšší nárůst výskytu hraboše je na Vysočině.

Výskyt hraboše polního v lednu 2020
Přestože aktuální monitoring hraboše polního prováděný inspektory ÚKZÚZ potvrzuje mírný pokles populace na většině zemědělských ploch, (snížení oproti stavu v prosinci 2019 o 17 %) aktuální počty v průměru přesahují 1000 aktivních východů z nor na ha. Stav populace je stále srovnatelný se situací na přelomu srpna a září (letní populace). Stále platí, že pokud se nezmění ráz počasí, můžeme očekávat v únoru a březnu masivní invazi mladých hrabošů, kteří se narodili v průběhu ledna (hraboši se mohou v průběhu mírných zim množit).  


ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL - Aktuální mapy výskytu
 

hrabosi nory


Komentář k populační dynamice hraboše - Přírodovědecká fakulta UP - Katedra ekologie a životního prostředí: Prof. MVDr. Emil Tkadlec

Z historie - Přemnožování hlodavců trápí zemědělce od nepaměti. Co při hraboší kalamitě radil zemědělcům v roce 1907 agrární časopis Venkov, si můžete pročíst na níže uvedených lincích. 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:1a3d13b0-ce2d-11e7-9c14-005056827e51?page=uuid:cb6b02f0-ce46-11e7-b059-5ef3fc9ae867

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:1a3d13b0-ce2d-11e7-9c14-005056827e51?page=uuid:cb795ad0-ce46-11e7-b059-5ef3fc9ae867

 

 

INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE - POSTUP PŘI ŘEŠENÍ KALAMITNÍHO VÝSKYTU HRABOŠE V ROCE 2020

Metodika monitoringu výskytu hraboše k ověření jeho kalamitního přemnožení (PDF)

 

Užívaná nora s potravou

Užívaná nora s potravou

Užívaná nora s trusem

Užívaná nora s trusem

Neužívaná nora

Neužívaná nora

pole_hraboš

Zničené pole vlivem kalamitního výskytu hrabošů